09/2011 BRATISLAVA – PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA
01 02
03 04
05 06
07 08
09  

novostavba, Hl. mesto SR Bratislava, mestské časti Devín, Devínska Nová Ves, územie medzi obcami Gabčíkovo a Sap

Projektant architektonickej časti: TERRAPROJEKT, a. s. 
Projektant rozhodujúcej odbornej časti - vodohospodárske a geotechnické riešenie: Ing. Miloslav Frankovský 
Hlavný zhotoviteľ: VÁHOSTAV - SK, a. s. 
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Ján Chovanec 
Stavebník: Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. 
Dozorná činnosť: Združenie Vodohospodársky rozvoj a výstavba, a. s. (CZ), Vodohospodárska výstavba, š. p., FINENVICO, s. r. o. 
Investičné náklady s DPH: 39,2 mil. € 
Stavebné náklady s DPH: 36,6 mil. € 
Lehota výstavby: 01/2007 – 04/2010

Foto: Jozef Mravec, Mgr. Rastislav Paďha

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie