08/2011 Dom, ktorý dáva energiu pre život, energeticky sebestačný, trvalo udržateľný, murovaný rodinný dom, postavený zo stavebného systému MGU, Piešťany
01 02
03 04
05 06

novostavba

Autori architektonického riešenia: Igor Niko 
Projektant architektonickej časti: Igor Niko 
Projektant rozhodujúcej odbornej časti – stavebná časť: Igor Niko 
Hlavný zhotoviteľ: NIKO invest s. r. o. 
Hlavný stavbyvedúci: Igor Niko 
Stavebník: neuvádza sa 
Dozorná činnosť: Igor Niko 
Investičné náklady s DPH: neuvádzajú sa 
Stavebné náklady s DPH: neuvádzajú sa 
Lehota výstavby: 05/2007 – 09/2009

Foto: Ing. Igor Niko

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie