07/2011 Multifunkčný komplex RIVER PARK, Bratislava
01 02
03 04
06 10
01 02
03  

novostavba, Bratislava, Dvořákovo nábr.

Autor celkového urbanisticko-architektonického konceptu: IR Erick van Egeraat 
Autori architektonického riešenia: 
- Blok C: Ing. arch. Martin Bajtek, Ing. arch. Matúš Konček, Ing. arch. Martin Matunák, Ing. arch. Ľuboš Poláček 
- Blok D - J & T River House: fáza 1: IR Erick van Egeraat 
fáza 2: Ing. arch. Juraj Almássy, Ing. arch. Peter Bouda Ing. arch. Richard Čečetka, Ing. arch. Ivan Masár 
- Blok E - Kempinski Hotel River Park: Mgr. art. Naďa Doletinová, Ing. arch. Rastislav Kňava, Mgr. Igor Palčo 
- Blok F: Ing. arch. Juraj Almássy, Ing. arch. Peter Bouda, Ing. arch. Richard Čečetka, Ing. arch. Ivan Masár 
Projektanti architektonickej časti: 
- Blok B (časť pod blokom C), C: A.PRO, s. r. o. 
- Blok B (časť pod blokom D a F), D, F: BOUDA MASÁR architekti, s. r. o. 
- Blok B (časť pod blokom E), E: Igor Palčo, s. r. o. 
Projektant rozhodujúcej odbornej časti – statika stavby: PRODIS plus, s. r. o. 
Hlavný zhotoviteľ: Metrostav SK a. s. 
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Richard Müller 
Stavebník: J & T REAL ESTATE, a. s. 
Dozorná činnosť: EC Harris, s. r. o.
Investičné náklady s DPH: 250 mil. € 
Stavebné náklady s DPH: 96,5 mil. € 
Lehota výstavby: 04/2006 – 07/2010

Foto: Lenka Rajčanová, Marek Velček

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie