06/2011 CHEMKOSTAV ARÉNA, Michalovce
01 02
03 04
05 06

novostavba, Michalovce, K. Kuzmányho 24

Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Ján Jakubčík, Ing. Radoslav Harbuľák 
Projektant architektonickej časti: Ing. arch. Ján Jakubčík 
Projektant rozhodujúcej odbornej časti – stavebno-technické riešenie: Ing. Radoslav Harbuľák, 
Hlavný zhotoviteľ: CHEMKOSTAV, a. s. 
Hlavný stavbyvedúci: Ladislav Moravec 
Stavebník: CHEMKOSTAV, a. s. 
Dozorná činnosť: Ing. Miroslav Murín 
Investičné náklady s DPH: 8,16 mil. € 
Stavebné náklady s DPH: neuvádzajú sa 
Lehota výstavby: 04/2008/ - 09/2009

Foto: Ing. Ľudovít Földy

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie