05/2011 Rekonštrukcia komplexu budov Starej radnice a Apponyiho paláca, Bratislava
01 02
03 04
05 06

rekonštrukcia a obnova národných kultúrnych pamiatok, Bratislava – Staré Mesto, Radničná ul. 1 a Hlavné nám.  1

Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Juraj Almássy, Ing. arch. Peter Bouda, Ing. arch. Richard Čečetka, Ing. arch. Ivan Masár, Ing. arch. Ondrej Strýček 
Projektant architektonickej časti: BOUDA a MASÁR architektonická kancelária, s.r.o. 
Projektant rozhodujúcej odbornej časti - sanácia proti vlhkosti: Ing. Jozef Bako, CSc. 
Hlavný zhotoviteľ: HÍLEK a spol., a. s. 
Hlavný stavbyvedúci: Zdenek Barcaj 
Stavebník: PAMING – Mestský investor pamiatkovej obnovy 
Dozorná činnosť: Ing. Milan Kočiš 
Investičné náklady s DPH: 18,78 mil. € 
Stavebné náklady s DPH: 16,38 mil. € 
Lehota výstavby: 02/2006 – 03/2011

Foto: Ctibor Bachratý

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie