04/2011 Obytný súbor SENEC GARDENS, Senec Juh
01 02
03 04
05 06

novostavba, Senec Juh

Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Peter Beňuška, Ing. arch. Pavel Adamík, Ing. arch. Martina Matušová, Ing. arch. Peter Topinka, Ing. arch. Miroslava Kemeňová 
Projektant architektonickej časti: beňuška topinka architekti s. r. o. 
Projektant rozhodujúcej odbornej časti – stavebná časť: Ing. Dušan Vavro 
Hlavný zhotoviteľ: KONTI s. r. o. 
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Miroslav Partel 
Stavebník: NEP Senec Gardens s. r. o. 
Dozorná činnosť: ENG2 SR, spol. s r. o. 
Investičné náklady s DPH: 6,51 mil. € 
Stavebné náklady s DPH: 2,8 mil. € 
Lehota výstavby: 05/2009 – 07/2010

Foto: Paťo Safko

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie