03/2011 Rekonštrukcia areálu laboratórií BVS Bratislava
01 02
03 04
05 06

Bratislava, Bojnická ul. č. 1

Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Michal Bogár, Ing. arch. Ľubomír Králik, Ing. arch. Ľudovít Urban
Projektant architektonickej časti: BOGÁR KRÁLIK URBAN, Ateliér architektúry a designu
Projektant rozhodujúcej odbornej časti – stavebná časť: Ing. Ivan Bučko, ORPIS 
Hlavný zhotoviteľ: MILANKO, spol. s r. o.
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Miroslav Vilk
Stavebník: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. (BVS)
Dozorná činnosť: OBERMEYER Slovak Republic, s. r. o.
Investičné náklady s DPH: 10 mil. €
Stavebné náklady s DPH: 8 mil. €
Lehota výstavby: 04/2009 – 03/2011

Foto: Ing. arch. Ľubomír Králik

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie