02/2011 Zimný štadión Ondreja Nepelu, Bratislava
01 02
03 04
05 06

novostavba, Bratislava,  Odbojárov 9

Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Dušan Fischer, Ing. arch. Ján Jacko, Ing. arch. Richard Koseček, Ing. arch. Zoran Samoľ, Ing. Mojmír Vychodil 
Autori interiérového riešenia: Ing. Katarína Fischerová, Ing. arch. Dušan Kolenkáš, Ing. arch. Tamara Závodná, Ing. arch. Juraj Závodný 
Projektant architektonickej časti: FISCHER, s. r. o. 
Projektant rozhodujúcej odbornej časti – protipožiarna ochrana: Ing. Ladislav Vámoš 
Hlavný zhotoviteľ: INGSTEEL, spol. s r. o. 
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Róbert Köppl 
Stavebník: Hlavné mesto SR Bratislava v zastúpení Generálny investor Bratislavy 
Dozorná činnosť: Generálny investor Bratislavy 
Investičné náklady s DPH: neuvádzajú sa 
Stavebné náklady s DPH: 86,87 mil. € 
Lehota výstavby: 05/2009 – 02/2011

Foto: Prof. Ing. Ľubo Stacho

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie