01/2011 Polyfunkčný apartmánový dom ENZO, Piešťany
01 02
03 04
05 06

novostavba,  Piešťany,   Nálepkova ul.

Autor architektonického riešenia: Ing. arch. Marcel Zachar 
Projektant architektonickej časti: Ing. arch. Marcel Zachar 
Projektant rozhodujúcej odbornej časti – statika stavby: Ing. Rudolf Babulík 
Hlavný zhotoviteľ: INGSTEEL, spol. s r. o. 
Hlavný stavbyvedúci: Ernest Kilian
Stavebník: ENZO – Apartmány Piešťany, s. r. o. 
Dozorná činnosť: Rastislav Ilčík 
Investičné náklady s DPH: 6,00 mil. € 
Stavebné náklady s DPH: 2,84 mil. € 
Lehota výstavby: 12/2007 – 06/2010 xxx

Foto: Rastislav Ilčík

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie