21/2012 MESTSKÉ VILY BÚDKOVÁ, novostavba, Bratislava

novostavba, Bratislava, Hriňovská 9

Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Peter Jančo, Ing. arch. Eva Jančová, PhD. Ing. arch. Martina Pintérová
Projektant architektonickej časti: BRUMI UNO CONSULTING, spol. s r. o.
Projektant rozhodujúcej odbornej časti – statika stavby: Ing. Kamil Molnár
Hlavný zhotoviteľ: SkyBau, s. r. o., člen skupiny Skanska
Hlavní stavbyvedúci: Miroslav Hajnal, Bc. Ján Čerňanský
Stavebník: Bratislavská investičná a. s.
Dozorná činnosť: Ing. Peter Kováč
Stavebné náklady bez DPH: 17,940 mil. €

Mestské vily Búdková s 58 bytovými jednotkami - 2-, 3-, 4- a 5-izbové - sa nachádzajú v rezidenčnej štvrti Horský Park v tichom, nerušivom prostredí uprostred zelene poblíž Starého mesta. Výmery bytov sa pohybujú od 70,15 m2 do 244,35 m2. Každému bytu patrí aj balkón rôznej výmery a pivničná kobka.

Mestské vily sú obytným komplexom na úrovni zodpovedajúcej funkčným požiadavkám stavebníka a priestorovým nárokom lokality v tomto atraktívnom priestore. Novostavba je na území v dotyku s areálom Gaštanovej záhrady. Zvolenú kompozíciu charakterizuje: - zvýraznenie kvality obytného prostredia a prírodný fenomén prostredníctvom solitérnych obytných objektov – mestských víl v zeleni, – kompaktná forma hmoty jednotlivých obytných objektov, – logická artikulácia hmoty v typických polohách, – jasná hierarchia artefaktov s dominantným akcentovaním prírodných prvkov. Priestorovú kvalitu riešenia zdôrazňuje kultivované architektonické stvárnenie objektov víl, ako aj vysoká kvalita použitých materiálov a architektonických detailov.

Základným znakom čitateľnosti a bezpečnosti prevádzky je organizácia vstupov. Dominantné sú vstupy do obytných priestorov. Separátne je riešený vstup do suterénnej úrovne, kde je umiestnené parkovanie a garážovanie. Parkovanie je na teréne a v garážach na pozemku investora a má kapacitu 125 miest.

Zvislé nosné konštrukcie - monolitické železobetónové stĺpy, vnútorné železobetónové steny tvoriace stužujúce jadrá pri schodiskách a výťahoch a steny ako súčasť obvodového plášťa. Vodorovné nosné konštrukcie - monolitické bezprievlakové železobetónové dosky. Obvodový plášť – murovaný z tehloblokov so zateplením + obklad z plnej pálenej keramickej tehly. Strešná krytina - jednoplášťová plochá strecha. Okná, zasklené steny: drevené profily, bezpečnostné sklo. Podlahy: parkety, kamenná dlažba. Balkóny: gressová dlažba, zábradlie z bezpečnostného skla.

Byty sa predávajú ako holobyt, no ponúka sa aj možnosť ukončenia v štandarde. Vybavenie pozostáva z kvalitných materiálov - protipožiarne vchodové dvere, drevené okná s dvojizolačným sklom, príprava na hliníkové žalúzie, príprava pre kuchynskú linku, nerezové zábradlia na balkónoch kombinované sklom. Vily sú zateplené 120 mm minerálnou vlnou. Na fasáde sú použité kvalitné obkladové materiály - tehlový obklad , fasádny sokel je zo štiepaného kameňa. Vily majú samostatné nízkotlakové plynové kotolne a byty samostatné meranie tepla, vody a elektriny. Príprava teplej úžitkovej vody je zabezpečená samostatne pre každý byt, v bytovej výmenníkovej stanici. Prístup do niektorých bytov je priamo z výťahu.

Stavebník a architekt vrchovato využili a zveľadili lukratívnu lokalitu a pozemok stavbou nadštandardnými bytovými domami vilami ich vydareným hmotovo-priestorovým architektonickým riešením a dispozičným riešením bytov s použitím len vysoko kvalitných stavebných materiálov a výrobkov. Nezaostával ani zhotoviteľ kvalitou stavebnej realizácie.

Foto: Ing. Tibor Takáts

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie