O Z N A M - FOTO GALA Stavba roka 2013 na stiahnutie - www.stavbaroka.eu

Vazeni ucastnici slavnostneho odovzdavania cien 19. rocnika prestiznej sutaze realizovanych stavieb na Slovensku Stavba roka 2013 dna 21. 11. 2013 v bratislavskom MDPOH, jej organizator Zdruzenie pre rozvoj slovenskej architektury a stavebnictva - ABF Slovakia si vam dovoluje oznamit, ze foto v tlacovej kvalite su vam k dispozicii na jeho internetovom portali www.stavbaroka.eu.

Mozete ich bez financej uhrady pouzivat pre svoje potreby, ale pri verejnych prezentacich len s menom autora foto.

Screenshot websránky prikladám. Červená šipka ukazuje banner, na ktorý stačí kliknúť. Možno sa k nim ale dostať aj cez: www.stavbaroka.eu / horny banner / hlavne dokumenty / dokumenty na stiahnutie / fotografie gala SR 2013).

S pozdravom a potešením z vašej účasti aj na slávnostnom odovzdavaní cien 20. ročníka suťaže Stavba roka.

Ing. Mária Brichtová

prezidentka ABF Slovakia

Príloha bez názvu 00051

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie