23/2014 Bytový dom s polyfunkciou Grösslingova 50

Foto: Martin Kállay

HLASUJ CV2014 MEDIAnovostavba, Bratislava – Staré mesto, Grösslingova 50

Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Karol Kállay, Ing. arch. Branislav Bolčo, Ing. arch. Karol Kállay, ml., Ing. Radovan Valenta, Ing. Matúš Král
Projektant architektonickej časti: EXPO LINE, s. r. o.
Projektant stavebnej časti: Ing. Stanislav Fekete, KONSTRUKT PLUS, s. r. o.
Hlavný zhotoviteľ: CHEMKOSTAV, a. s.
Hlavný stavbyvedúci: Michal Bedaj
Stavebník: CRESLING, s. r. o., clen skupiny ARCA Capital Slovakia, a. s.
Dozorná činnosť: Ing. Pavol Kačmár
Celkové investičné náklady bez DPH: 3,34 mil. €
Stavebné náklady bez DPH: 2,15 mil. €
Lehota výstavby: 07/2012 - 03/2014

Trieda energetickej hospodárnosti: B.

Zámerom architektonického riešenia tejto bratislavskej novostavby bytového domu s polyfunkciou bolo dotvorenie uličnej zástavby v exponovanej časti mesta pri dodržaní presne stanovených regulatívov územného plánu zóny. Dispozičné riešenie domu bolo ovplyvnené vytvorením podzemných parkovacích priestorov, prístupných z Grösslingovej ulice rampou. Má 1 podzemné podlažia a 6 nadzemných podlaží.

Jeho zastavaná plocha je 346 m2, celková podlažná plocha: 1.769 m2, počet bytov je 13, počet parkovacích státí 18, celková úžitková plocha nadzemnej časti je 1.062 m2, celkový obostavaný priestor nadzemnej časti je 4.065 m3

Veľkostné kategórie bytov sú od 2-izbových po 4-izbové s plochou od 61 do 156 m2 nadštandardné s klimatizáciou a veľkými terasami.

V 1. NP bytového domu – parter - sa nachádzajú okrem nástupných priestorov pre jeho obyvateľov a vjazdu pre autá aj obchodné priestory, ktoré v danej lokalite absentovali. Zároveň je budova prejazdná do zadného átria, čo umožňuje, okrem iného, aj odvoz odpadu. 2. NP – 4. NP sú riešené ako bytové podlažia. 5. NP a 6. NP sú z dôvodu svetelnotechnických pomerov ustúpené v uličnej zástavbe a vytvárajú do Grösslingovej ulice terasy. Princípom riešenia bytov je orientácia obytných priestorov na juhovýchodnú stranu a spálňových, šatníkových a kuchynských priestorov na severozápadnú stranu do Grösslingovej ulice.

Bytový dom vo svojej architektúre nenásilne dotvára uličnú zástavbu. Jeho fasáda je riešená v kombinácii prevetrávaného obkladu a sklených prvkov zábradlí balkónov s presvetlením. Konštrukčne je navrhnutý ako sústava obvodových železobetónových stien a vnútorných nosných stĺpov a stien, kvôli variabilite interiéru. Ostatné steny sú murované z tvaroviek POROTHERM. Preklady v stenách a priečkach nad oknami a dvermi sú monolitické železobetónové nosníky.

Suterén je riešený ako železobetónová vaňa z vodostavebného betónu.

Vonkajšia fasáda - kombinácia kontaktného zatepľovacieho systému s omietkou a prevetrávanej fasády s obkladom Eternitovými doskami. Zateplenie fasády - minerálnou vlnou. Strecha je obrátenou plochou strechou s izoláciou extrudovaným polystyrénom a štrkovým zásypom.

​ 

 

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie