17/2014 MEINL RESIDENCE

Foto: Juraj Majerník

HLASUJ CV2014 MEDIAnovostavba, Bratislava, nárožie ulíc: Kupeckého 8, Šumavská 1 a 3, Žellova 6

Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Michal Tačovský, Ing. arch. Adrian Mórocz, Ing. arch. Diana Astrabová, Ing. arch. Zuzana Mórocz, Ing. arch. Matej Siebert, Ing. arch. Roman Talaš
Projektant architektonickej časti: Architektonická kancelária Morocz_Tacovsky s. r. o.
Projektant – statika stavby: Ing. Mgr. Art. Peter Živner
Hlavný zhotoviteľ: ZIPP BRATISLAVA spol. s r. o.
Hlavní stavbyvedúci: Ing. Marek Ballay, Ing. Juraj Počuch
Stavebník: MEINL RESIDENCE, s. r. o.
Dozorná činnosť: MADING, s. r. o.
Celkové investičné náklady bez DPH: 12,3 mil. €
Stavebné náklady bez DPH: 7,2 mil. €
Lehota výstavby: 06/2012 – 05/2014

MEINL RESIDENCE, s. r. o. Dozorná činnosť: MADING, s. r. o. Celkové investičné náklady bez DPH: 12,3 mil. € Stavebné náklady bez DPH: 7,2 mil. € Lehota výstavby: 06/2012 – 05/2014 Trieda energetickej hospodárnosti budovy: MEINL RESIDENCE je vydarenou novostavbou bytového domu s polyfunkciou a podzemnými garážami v KÚ Bratislava – lokalita Centrum ulica Kupeckého. Je v ňom 84 bytov jedno- až 5-izbových, 5 ateliérov, 244 parkovacích miest na troch PP a 8 priestorov na prenájom. Súčasťou bytového domu sú polyfunkčné priestory na prízemí a garážové státia pre rezidentov a zamestnancov polyfunkcie. Použité architektonické a výtvarné prvky vychádzajú zo súčasných architektonicko–výtvarných prostriedkov. Je použitá škála farieb, slúžiacich na zvýraznenie jednotlivých častí budovy. Parter s občianskou vybavenosťou - celopresklené steny a tmavé hliníkové rámové konštrukcie. Päť NP bytovej funkcie má bielu omietku, doplnenú lokálne Klinker obkladom žlto-okrovej farby. Balkónové konštrukcie s murovanou čelnou stenou, resp. oceľovým zábradlím, sú na fasáde prestriedané. Niektoré murované čelné steny balkónov vo vnútrobloku sú na bielej fasáde farebne odlíšené antracitovým odtieňom. Dve najvyššie podlažia sú ustúpené s antracitovým farebným riešením.

Polyfunkčný bytový dom má v pôdorysný tvar U. Vnútri je zatrávnené nádvorie ako oddychová zóna pre jeho obyvateľov a užívateľov polyfunkčnej časti budovy. Na úrovni prízemia sú obchodné priestory (retail), od ulice oddelené presklenými fasádami. Spoločné vstupné priestory pre bytovú časť na prízemí sú bezbariérové a bez možnosti prístupu cudzích osôb. V novovytvorenom prechodnom átriu je v oddychovej zóne umiestnené autorské umelecké dielo „FALCO“ Martina Lettricha, okrem estetickej funkcie slúžiace aj ako leňoška. Zelené plochy s výsadbou drevín poskytujú v kombinácii s mobiliárom odpočinkový a relaxačný priestor, oddelený od dopravných komunikácií okolitých ulíc. Pred budovou je parčík, slúžiaci obyvateľom a návštevníkom domu. Dotvorený je zelenými plochami, výsadbou drevín, mobiliárom, umeleckými dielami umiestnenými v zeleni či na fasáde domu i novovytvoreným detským ihriskom a hojdačkami.

Parter je vyhradený obchodným priestorom s funkciou občianskej vybavenosti. Byty sa nachádzajú na prvom až siedmom poschodí. Dajú sa dispozične upravovať podľa klientskych požiadaviek. Budova je vybavená recepciou s 24-hodinovou prevádzkou.

Stavebno-konštrukčné riešenie – Zvislé a vodorovné nosné konštrukcie železobetónové, monolitické. Vnútorné steny a priečky sú murované z keramických tvaroviek. Okná - plastové, na posledných dvoch podlažiach hliníkové, vstupné dvere do bytov sú bezpečnostné drevené v oceľovej zárubni, interiérové dvere v bytoch drevené do drevenej obložkovej zárubne. Strecha domu je v jednej časti zelenou.

V zmysle hlukovej štúdie okná a balkónové dvere spĺňajú zvýšené požiadavky na zvukovú nepriezvučnosť a ochranu pred nadmerným hlukom. Osvetlenie všetkých obytných priestorov je priame, taktiež i vetranie. Každá bytová jednotka je vykurovaná centrálnym vykurovaním z výmenníka tepla. Všetky byty nad sebou sú napojené na spoločný ventilačný systém s možnosťou napojenia viacerých uzavretých spotrebičov.

 

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie