15/2014 Forum Business Center I

Foto: Matej Fabianek, Mgr. Pavel Meluš

HLASUJ CV2014 MEDIAnovostavba, Bratislava, Bajkalská 28 (križovatka Bajkalská/Prievozská)

Trieda energetickej hospodárnosti budovy:

Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Ladislav Nagy, Ing. arch. Martin Stohl, Ing. arch. Martin Tribus, Ing. arch. Matej Malina, Ing. arch. Peter Moravčík
Exteriér a mobiliár: Ing. arch. Filip Kellenberger
Interiéry: Ing. arch. Milan Škorupa
Projektant architektonickej časti: CENTRAL EUROPEAN PROJECT MANAGEMENT, s. r. o.
Projektant – statika stavby: BARAN PROJEKT s. r. o.
Hlavný zhotoviteľ: HB REAVIS MANAGEMENT spol. s r. o.
Hlavný stavbyvedúci: Radoslav Štefančík
Stavebník: FORUM BC I s. r. o.
Dozorná činnosť: Ing. Ján Juračka
Celkové investičné náklady bez DPH: 37,5 mil. €
Stavebné náklady bez DPH: 25,05 mil. €
Lehota výstavby: 02/2012 – 10/2013

Nová 17-podlažná administratívna budova Forum BC I predstavuje v rámci slovenského prostredia jedinečnú symbiózu sviežej modernej architektúry, kultivácie územia a ekológie. Prenajímateľná plocha: 18.778 m2, parking: 390 na 3 podzemných podlažiach, certifikácia: BREEAM Excellent.

Architekti CEPM s. r. o. (bývalá dcérska projektová kancelária HB Reavis) sa úspešne vyrovnali s požiadavkou stavebníka na vysoko flexibilnú a efektívnu administratívnu vežu pre rôzne typy možných budúcich nájomcov, pričom zároveň vytvorili dôstojný „zárodok“ novej vízie zóny Mlynské Nivy Západ.

Ide o klasickú vežovú kompozíciu s trojpodlažnými stĺpmi v parteri, ktoré sú obložené žulovými platňami s kanelúrou. Tento obklad bol použitý aj na podnoži, ktorá zdvihla vežu z pôvodnej „vane“ o 2 m na úroveň križovatky. Biela hmota veže je vertikálne rozčlenená na dve „dosky“, spojené čiernym komunikačným jadrom. Západná je o podlažie vyššia a nachádza sa tam aj VIP priestor so svetlou výškou nad 5 m, s veľkorysou zimnou záhradou a s gigantickým „oknom do mesta“ (10 x 10 m). Markízami prekryté vstupy do budovy sú na streche podnože, ktorej veľká časť je zazelenená trávnatými plochami, ako aj vyrastenou zeleňou z výlučne lokálnych drevín. V južnej časti je väčšia rozptylová plocha s exteriérovým sedením. Pešie trasy po obvode sú obkolesené žulovými atikami, do ktorých sú vsadené lavičky z masívneho dreva.

Interiér - dominantná je predovšetkým vstupná lobby na prízemí s hlavnou črtou kaskádovitým členením priestoru, dokomponovaným drevenými lamelovými podhľadmi, otvoreným schodiskom do nájomných priestorov na 2. NP a recepčným pultom so zelenou stenou.

Fasáda je presklená, hliníková, predsadená a jednoplášťová. Tak ako je veža rozčlenená na tri segmenty, fasáda taktiež pozostáva z troch farebne odlíšených typov. Celkový charakter budovu radí medzi reprezentantov „veže v zeleni“ – keďže neoddeliteľnou súčasťou je verejný priestor s landscapingom na streche podzemnej garáže. Stavebno-konštrukčné riešenie – železobetónový skelet so základným rozponom 7,80 x 8,10 m, stužený centrálnym komunikačným železobezónovým jadrom.

Developer projektu mal ambíciu ísť nad rámec normových kritérií v energetickej úspornosti budov a už od počiatku návrhu sa uvažovalo aj s certifikáciou BREEAM. Predbežné hodnotenie v tomto systéme a simulácie rôznych atribútov budovy (technológie, fasády, osvetlenie, vetranie...) sa spätne premietli aj do úprav architektonicko-stavebného riešenia tak, aby optimalizovaný finálny variant vedel splniť nároky BREEAM a aby sa zároveň vybalansoval pomer medzi obstarávacími a prevádzkovými nákladmi pre investora. Dnes sa môže táto budova a jej tvorcovia hrdiť udelením certifikátu BREEAM Excellent, čo doposiaľ nedosiahla žiadna iná administratívna budova na Slovensku. Nezanedbateľným vkladom stavby je aj rozsiahla investícia do prestavby a skapacitnenia križovatky Bajkalská – Prievozská a súvisiacej infraštruktúry stavebníkom HB Reavis, ktorý na tento verejnoprospešný účel v rámci celkových nákladov Forum BC I vyčlenil čiastku vyše 3 miliónov Eur!

​ 

 

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie