08/2014 PETRŽALKA CITY

Foto: © Foto Ľubo Stacho

HLASUJ CV2014 MEDIAnovostavba, Bratislava, Chorvátske rameno – Hálová – Rusovská cesta Trieda energetickej hospodárnosti budovy: B

Autor architektonického riešenia: Dipl.-Ing. arch. Ondrej Bober
Projektant architektonickej časti: Bluhm Partner s. r. o.
Projektanti
- statika stavby: Ing. Peter Hörmann
Hlavní zhotovitelia:
- SkyBau, člen skupiny SKANSKA a. s. – hrubá stavba monolitický železobetónový skelet
- INGSTEEL s. r. o. – fasáda
Hlavní stavbyvedúci: Ing. Igor Surový, Radovan Konečný
Satvebník: NÁŠ PRVÝ REALITNÝ FOND o. p. f., FORESPO PETRŽALKA CITY a. s.
Developer: Petržalka City A a. s.
Dozorná činnosť: Ing. Štefan Koluš
Celkové investičné náklady bez DPH: neuvádzajú sa
Stavebné náklady bez DPH: 12,9 mil. €
Lehota výstavby: 09/2011 – 08/2013

Pri prejazde bratislavskou Petržalkou mnohí z nás hľadajú základný orientačný prvok a odpoveď na otázku, kde je vlastne ťažisko (os) stred – srdce - Petržalky. Možno je to biokoridor Chorvátskeho ramena Dunaja. Ľudia vo svojom voľnom čase prichádzajú na jeho obidva brehy za odpočinkom či prechádzkou. V tomto mieste realizovaný projekt polyfunkčného bytoveho domu Petžalka City bola a je pre architektov a projektantov výzvou, ako takýto hodnotný priestor navrhnúť spôsobom, ktorý harmonicky dotvorí a plnohodnotne začlení túto obytnú zónu do fungujúcej štruktúry s priamym prepojením na mestský park a Chorvátske rameno. Architektúra polyfunkčného bytového domu Petržalka City iba dotvára originalitu jedinečnej lokality, ktorá vytvára obytnú zónu na rozhraní oddychovej zóny a frekventovanej dopravnej osi v Petržalke. So snahou priblížiť obyvateľov polyfunkčného domu ešte viac k vode Chorvátskeho ramena a umožniť im priamy vizuálny kontakt s oddychovou zónou, boli z úrovne fasády extrudované vysunuté loggie, tvz. “kukane”. Dispozičným riešením bytov sa dosiahla variabilita, ktorá umožňuje naplno využiť výhody južnej, resp. severnej fasády v rôznych ročných obdobiach a ani jedinému bytu nezacloní výhľad do zelenej zóny - srdca Petržalky - s líniou vody Chorvátskeho ramena.

Polyfunkčný bytový dom má 8 NP a jedno podlažie mezonetové. Je v ňom 109 bytov Z každého z nich je neobmedzený výhľad z terasy na Chorvátske rameno Dunaja. Počet PP: 2. Na 1. NP je vybavenosť - obchodné priestory, t. j. nákupná zóna spojená s poskytovaním služieb. Obchodné priestory sú vybavené príslušným skladovacím a sociálno hygienickým zázemím. Z typologického hľadiska je obytným domom pozostávajúcim zo štyroch blokov, ktorý vertikálnu komunikáciu i požiarnuj bezpečnosť rieši pre každý blok samostatne. V dvoch PP sa nachádzajú parkovacie státia - celkove 158 parkovacích miest. Okrem toho sú tu technické a technologické zázemia, ktoré zabezpečujú prevádzku celého bytového domu a priestory CO krytu aj pre mierové využitie. Ďalej sú tu aj lekáreň, schodiská bytových sekcií s výťahovými šachtami, priestory pre kontajnery s domovým odpadom, kaviarne I bary. Podlažia na 2. až 7. NP sú v podstate opakované - typické. Líšia sa v iba v detailoch - zapojením dizajnových prvkov fasády, tzv. „krabíc/kukaní“- arkierov, v atypickom dizajne. 2. NP je atypické s využitím časti plochej strechy nad 1. NP z južnej strany na komfortné obytné terasy a s využitím plochej strechy ochrannej markízy nad vstupmi do obchodných prevádzok a bytov zo strany Rusovskej cesty,. Podlažie na 8. NP s príslušným mezonetovým podlažím má vzhľadom na dvojpodlažné využitie odlišné riešenie.

Konštrukčné riešenie Nosná konštrukcia - monolitická železobetónová, kombinácia skeletu a stužujúcich stien. Zakladanie – hĺbkové s tryskovou injektážou.

​ 

 

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie