07/2014 Villa Cosmopolitan

Foto: Lenka Rajčanová

HLASUJ CV2014 MEDIAbytový dom, polyfunkčný objekt, novostavba Bratislava, Líščie údolie, Karlova Ves

Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Kalin Cakov, Ing. arch. Metodiy Monev, Ing. arch. Ján Obušek, Ing. Tomáš Fojtík, Ing. arch. Katarína Karsayová, ArtD., Ing. arch. Igor Salcer, ArtD. 
Projektant architektonickej časti: cakov & partners, s. r. o. 
Projektant – statika stavby: Ing. Marián Halvoň 
Hlavný zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a. s. 
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Martin Benko 
Stavebník: Develop BS, s. r. o. 
Dozorná činnosť: TDI – Kompleting, s. r. o. 
Celkové investičné náklady bez DPH: 1,25 mil. € 
Stavebné náklady bez DPH: 1,1 mil. € 
Lehota výstavby: 10/2012 – 05/2014 €

Trieda energetickej hospodárnosti budovy: B

Ako už aj názov stavby Cosmopolitan napovedá, jednotlivé byty a priestory v nej nie sú typizované, ale naopak, poskytujú mnohotvárnosť, priestorové zážitky a sú bez akejkoľvek uniformity. A, navyše, poskytuje netradičný spôsob bývania, súčasné technické a technologické riešenia, priestor a individuálnosť bytov. Bytový dom môže byť domovom pre rôzne sociálne a vekové skupiny. V realizovanom projekte s unikátnym architektonickým riešením dominujú moderné technológie, kvalitná stavebná realizácia, ako aj stavebno-technické a remeselné spracovanie hlavným zhotoviteľom.

Stavba v svahovitom teréne pozostáva z dvoch častí, bytového domu a polyfunkčnej budovy. V bytovom dome je 16 bytov, jeden prenajímateľný priestor a garážové státia. Každý byt má k dispozícií terasu, resp. loggiu. Budova má 6 NP + zvýšené podlažie. Je v ňom 8 mezonetových bytov s plošnosťou 74 - 120 m2 úžitkovej plochy. Ďalších 6 bytov je menšej veľkostnej kategórie s výmerou 20 – 47 m2. V podzemí sú priestory pre garážové státie (5 státí) a príslušenstvo. Budova má plochú strechu. Terén parcely sa zvažuje od ulice Líščie údolie a výškový rozdiel medzi ulicou a spodnou hranou pozemku je približne 3,6 m. Vzhľadom na zvažujúci sa terén má budova bytového domu jedno PP (garáž). Prízemie budovy je oproti suterénu čiastočne vykonzolované. Výazd a zároveň vjazd na pozemok do podzemnej garáže je z ulice Líščie údolie, a tak isto aj hlavný vstup do bytového domu aj polyfunkčného domu je z tejto ulice.

Polyfunkčná budova má 2 NP a zvýšené podlažie. V tejto budove sú 2 byty na 2. NP a na zvýšenom podlaží a prenajímateľné priestory na 1. NP. Na 1. PP sú 3 garážové státia. Možnosť parkovania je aj v areáli polyfunkčnej budovy – 3 státia a na ulici Líščie údolie – 7 státí. Počet vyhradených parkovacích miest pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu: 1.

Stavebno-konštrukčné riešenie - Zvislé a vodorovné nosné konštrukcie - skeletový systém so zvislými zavetrovacími stenami v štítoch stavby. Steny sú monolitické zo železobetónu. Steny medzi jednotlivými bytovými jednotkami a takisto medzi priestormi chodieb a bytovými jednotkami sú murované, zateplené kontaktným izolačným systémom. Suterén je zasypaný kamenným násypom – gabiónový obklad. Vnútorné deliace konštrukcie - deliace priečky, ohraničujúce priestory kúpeľní, WC a kuchýň sú murované z tvaroviek.

​ 

 

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie