05/2014 TURANCAR BUSPORT

Foto: Pavol Görög

HLASUJ CV2014 MEDIAnovostavba, Nitra, Bratislavská ul. 29

Autor architektonického riešenia: Ing. arch. Milan Csanda 
Projektant architektonickej časti: Architektonická kancelária Csanda-Piterka, s. r. o. 
Projektant stavebnej časti: Ing. Marián Piterka 
Hlavný zhotoviteľ: DYNAMIK HOLDING, a. s. 
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Vladimír Šagát Stavebník: Viliam Turan - TURANCAR 
Dozorná činnosť: Ing. Peter Starovič 
Celkové investičné náklady bez DPH: neuvádzajú sa 
Stavebné náklady bez DPH: 2,97 mil. € 
Lehota výstavby: 10/2012 – 12/2013

Trieda energetickej hospodárnosti budovy:

Moderne pôsobiaca nitrianska novostavba vo výraznej farebnej a materiálovej úprave vytvára nový pohľad na riešenie autonómnych dopravno-prevádzkových areálov s pridaním služieb servisu, prepravy a cestovnej kancelárie. Lokalizácia tohto areálu je ideálna z hľadiska všetkých väzieb na prevádzkové vzťahy, navyše s bonusom panoramatických výhľadov do okolia. Realizácia stavby je v súlade s najnovšími trendmi a podľa najprísnejších noriem. Výnimočnosť stavby podčiarkuje použitie tepelného čerpadla a odpadových olejov pri vykurovaní budovy.

Budova je sídlom firmy a servisom autobusov a nákladných vozidiel. Dominujúca plocha pozemku - spevnené plochy pre príjazd a pohyb autobusov dopravnej spoločnosti. Čelo stavby tvorí trojpodlažná administratíva s ustúpeným štvrtým podlažím. Netradične stvárnenú architektúru - šikmé hrany fasády so skrytým odkazom na dynamiku autobusov - zdôrazňuje výrazná červená farba a nepravidelná perforácia otvormi. Materiálovo hliníkové sendvičové panely korešpondujú s celkovým zameraním stavby. Koncepcia vrstvenia podlaží s „operačnou vežou“, z ktorej je výhľad na celý areál, vytvára prirodzenú charakteristiku dopravne ladeného areálu s prísnou logistikou. Na administratívu nadväzuje priradená servisná hala so zázemím. Servis poskytuje služby autorizovaných spoločností v nadštandardných podmienkach.

Prízemie – vstupná hala s recepciou, jedáleň s výdajom stravy a malá rokovacia miestnosť, predaj. Za recepciou je prepojenie do prízemia vstavbou servisnej haly, kde sú prijímacie kancelárie a sklady. Za kanceláriami je priamy vstup do dielenskej časti servisu autobusov. Súčasťou servisnej haly je aj umývacia linka a montážna jama. Vertikálna komunikácia v administratíve - schodisko a výťah. Na poschodiach sú dopravné, cestovné a ekonomické oddelenia firmy, vedenie spoločnosti a na ustúpenom podlaží reprezentačné kancelárske priestory s exteriérovou terasou.

Stavebno-konštrukčné riešenie Nosné konštrukcie - administratíva monolitický železobetónový skelet. V servisnej hale je nosný systém z prefabrikovaných stĺpov a prievlakov. Steny haly - montovaný sendvičový obvodový plášť.

Kancelárske priestory v administratíve - otvorené veľkopriestorové pracoviská rozdelené na jednotlivé pracoviská celopresklenými bezprofilovými priečkovými systémami. V servisnej hale sú steny murovaná z pórobetónových tvaroviek.

Strešná konštrukcia haly – veľkorozponové stropné železobetónové panely tvaru písmena „U“. Strop – vstavba - montovaný vložkový strop. Nenosné konštrukcie – sádrokartónové systémy, v stropoch s integrovanými vzduchotechnickými zariadeniami a osvetlením.

Budova je zásobovaná teplom z domovej teplovodnej kotolne, v ktorej je umiestnené tepelné čerpadlo voda-voda. Tepelné čerpadlo je v prevádzke celoročne, v lete vyrába chladiacu vodu a v prípade potreby aj teplú vodu, v zime vykurovaciu vodu a aj teplú vodu. Tepelné čerpadlo získava teplo resp. chlad z vody cez studne.

​ 

 

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie