04/2014 EcoPoint Office Center

Foto: Tomáš Manina

HLASUJ CV2014 MEDIAnovostavba, Košice, Magnezitárska 2/C

Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Andrea Klenovičová, Ing. arch. Roman Klenovič
Projektant architektonickej časti: Proma s. r. o.
Projektant vykurovacích a chladiacich zariadení: ABC KLÍMA KOŠICE s. r. o.
Hlavný zhotoviteľ: SEMOS, spol. s r. o. Prešov
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Ján Ondrejčák
Stavebník: EcoPoint, s. r. o.
Developer: Bischoff et Compagnons
Dozorná činnosť: ENTO, spol. s r. o. Košice
Celkové investičné náklady bez DPH: 9,0 mil. €
Stavebné náklady bez DPH: neuvádzajú sa
Lehota výstavby: 07/2012 – 12/2013

Trieda energetickej hospodárnosti budovy: A1

Košická novostavba EcoPoint Office Center Košice je ekologickou a udržateľnou budovou so zdravým pracovným prostredím a nízkymi prevádzkovými nákladmi. Jej ďalšími výhodami sú ideálna poloha, dostupnosť a viditeľnosť. Použitými materiálmi, novými technológiami aj znížením nákladov na vykurovanie a chladenie o 70 %, sa v tejto budove znížia takmer o 30 % prevádzkové náklady. Energetický certifikát v úrovni A1 zaraďuje stavbu medzi špičky na Slovensku. Vďaka všetkým týmto prednostiam budova získala v roku 2010 na výstavbe EXPOREAL v Mníchove strieborný predcertifikát nemeckého ocenenia pre udržateľnú výstavbu DGNB (Das Deutsche Gütesiegel Nachhaltiges Bauen) v kategórii Strieborný, ako vôbec prvá budova v Strednej Európe. Keďže budova predstavovala významný počin v oblasti udržateľnej architektúry a výstavby za uplynulé obdobie získala v roku 2014 aj Cenu Visio 2020, ktorú udeľuje časopis Eurostav. V tomto období sa finalizuje proces certifikácie budovy podľa amerického certifikačného systému LEED (Leadership in Energy and Environmental Design). Predpokladá sa, že budova získa jeden z najvyšších stupňov, čím sa stane najzelenšou certifikovanou budovou Slovenska v súčasnosti.

Budova je modernou a pritom jednoduchou kompozíciou dvoch kubusových hmôt (rozdielne vysokých), vsadených, resp. pričlenených jednej k druhej pod uhlom 90°. Väčšia, dominantná časť, má 6 NP a mierne „uskočenú“ fasádu parteru. Pravidelný hranol je prekrytý plochou strechou s vybiehajúcimi atikami. Jej fasádu tvorí plný, obkladaný plášť s okennými otvormi v nepravidelnom výškovom rastri. Obklad je prevetrávaný, na prízemí z kamenných platní a na ostatných NP je hliníkový. Menšia, užšia a nižšia hmota - 4-podlažná pravidelná hmota, pričlenená k hlavnej hmote do tvaru písmena „L“. Presklený kubus je v pôdorysnom, materiálovom a výrazovom kontraste voči zvyšku stavby. Fasáda - kompaktná celozasklená hliníková, predsadená pred nosnú konštrukciu budovy. Hliníkový presklený plášť prebieha cez všetky podlažia. V úrovni prízemia je táto časť budovy voľná, s prebiehajúcimi stĺpmi pre suterén a zvyšné NP. Na takto prekrytej ploche je pohotovostný parking. Bezberiérový vstup je do všetkých priestorov budovy.

Stavebno-konštrukčné riešenie - hlavná nosná konštrukcia: monolitický železobetónový skelet s bezprievlakovými stropmi, betónovými obvodovými stenami a centrálnym komunikačným jadrom. Zakladanie na vŕtaných železobetónových pilótach s hlavicami, medzi ktorými sú rozmiestnené aj energovrty, slúžiace pre energetické zásobovanie budovy. Strešný plášť je neodvetrávaný s posypom drveným štrkom, resp. so záhradnou úpravou ako zelené strechy.

​ 

 

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie