Listy Prezidenta ZSPS - STAVBA ROKA 2016

Vážení predstavitelia členských spoločností ZSPS,

dovolte nám oboznámiť vás s listamiy prezidenta ZSPS Ing. Pavla Kováčika, PhD., MBA k súťaži „STAVBA ROKA 2016."

V prípade Vášho záujmu o účasť v súťaži, posielajte prosím vyplnené prihlášky na adresu Združenia ABF Slovakia: Radlinského 11, 810 05 Bratislava, a to do:

31. (pondelok) októbra.2016

Podrobnejšie informácie získate na: www.stavbaroka.eu

Prílohy:

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie