Vytlačiť

Vážení predstavitelia členských spoločností ZSPS,

dovolte nám oboznámiť vás s listamiy prezidenta ZSPS Ing. Pavla Kováčika, PhD., MBA k súťaži „STAVBA ROKA 2016."

V prípade Vášho záujmu o účasť v súťaži, posielajte prosím vyplnené prihlášky na adresu Združenia ABF Slovakia: Radlinského 11, 810 05 Bratislava, a to do:

31. (pondelok) októbra.2016

Podrobnejšie informácie získate na: www.stavbaroka.eu

Prílohy: