Členovia poroty SR 2017

Ceny udeľuje odborná porota podľa technickej dokumentácie stavieb a ich obhliadky in situ. Členov odbornej poroty celoštátnej súťaže Stavba roka 2017 nominuje Výkonný výbor ABF Slovakia na základe nominácií jednotlivých vyhlasovateľov súťaže. Tvoria ju odborníci z oblasti architektúry a stavebníctva, pri súčasnom zastúpení verejného, akademického a privátneho sektoru.

Odborná porota celoštátnej súťaže Stavba roka 2017 pracuje v zložení:

prof. Ing. Boris Bielek, PhD., Bratislava (Slovensko), nominovaný SvF STU v Bratislave,
Ing. Katarína Bzovská, Bratislava (Slovensko), nominovaná MDV SR,
Ing. Dáša Kozáková, nominovaná TSÚS,
doc. Ing. arch. Václav Kohlmayer, CSc., nominovaný SAS,
prof. Ing. Vincent Kvočák, CSc., nominovaný ABF Slovakia,
Ing. Ján Majerský, PhD., Žilina, (Slovensko), nominovaný ZSPS,
Ing. arch. Jozef Šoltés, Bratislava (Slovensko), nominovaný SKA,
Ing. Anton Vyskoč, Bratislava (Slovensko), nominovaný SKSI.


Prevzaté z www.stavbaroka.eu

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie