Členovia poroty SR 2018

Odborná porota celoštátnej súťaže Stavba roka 2018 pracuje v zložení:

prof. Ing. Boris Bielek, PhD., nominovaný SvF STU v Bratislave,
Ing. Katarína Bzovská, nominovaná MDV SR,
Ing. arch. Jozef Frtús, nominovaný SAS,
Ing. Dáša Kozáková, nominovaná TSUS, n. o.,
prof. Ing. Vincent Kvočák, CSc., nominovaný Združením ABF Slovakia,
Ing. Zsolt Lukáč, PhD., EMBA, nominovaný ZSPS,
Ing. arch. Jozef Šoltés, nominovaný SKA,
Ing. Anton Vyskoč, nominovaný SKSI.

Prevzaté z www.stavbaroka.eu

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie