Vytlačiť

Odborná porota celoštátnej súťaže Stavba roka 2018 pracuje v zložení:

prof. Ing. Boris Bielek, PhD., nominovaný SvF STU v Bratislave,
Ing. Katarína Bzovská, nominovaná MDV SR,
Ing. arch. Jozef Frtús, nominovaný SAS,
Ing. Dáša Kozáková, nominovaná TSUS, n. o.,
prof. Ing. Vincent Kvočák, CSc., nominovaný Združením ABF Slovakia,
Ing. Zsolt Lukáč, PhD., EMBA, nominovaný ZSPS,
Ing. arch. Jozef Šoltés, nominovaný SKA,
Ing. Anton Vyskoč, nominovaný SKSI.

Prevzaté z www.stavbaroka.eu