Vytlačiť

student si robi poznamkypri praci

Autor TASR | Bratislava | 29. júna (TASR) | Kvalita žiakov, ktorí končia stavebné odbory, je v súčasnosti na dobrej úrovni.

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS) upozorňuje na to, že počet končiacich žiakov v stavebných odboroch je každoročne nedostatočný na pokrytie potrieb odvetvia. Pre TASR to uviedol jeho prezident Pavol Kováčik.

 

"Podľa údajov spoločnosti Trexima je v priemere každoročný rozdiel medzi počtom absolventov a potrebou v stavebníctve približne mínus 1350, čo znamená, že každý rok vyštuduje v stavebníctve o 1350 absolventov menej, ako trh potrebuje," konštatoval.

Zväz predpokladá, že do roku 2023 bude chýbať v stavebníctve 38.000 pracovníkov. V súčasnosti už riaditelia stavebných spoločností poukazujú na fakt, že ich ďalší rozvoj brzdí nedostatok kvalifikovaných pracovníkov a ďalšie zákazky z dôvodu tohto nedostatku už nemôžu prijímať.

Kvalita žiakov, ktorí končia stavebné odbory, je v súčasnosti na dobrej úrovni. Zväz však vidí v blízkej budúcnosti problém v tom, keď vzdelávací systém nereflektuje požiadavky Priemyslu 4.0. Táto koncepcia počíta nielen s vyššou zručnosťou v informačných technológiách, ale aj s vyššou multidisciplinaritou absolventov.

Zväz stavebných podnikateľov sa snaží presvedčiť žiakov a rodičov o tom, že stavebníctvo je remeslo, v ktorom môžu byť úspešní, a chce ukázať rodičom, že práca v stavebníctve nie je o "špinavých montérkach", ale o práci s novými informačnými prostriedkami a technológiami. "Myslíme si, že upadajúci záujem žiakov základných škôl tkvie najmä v nedostatočnej informovanosti o uplatnení v stavebníctve a o možnostiach perspektívnej práce," uviedol Kováčik.

Zväz podporil a propagoval tento rok rôzne súťaže stredných odborných škôl, napríklad 45. ročník súťaže žiakov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, medzinárodnú súťaž v Nitre Murár 2019 či medzinárodnú súťaž praktických zručností a odborných vedomostí kombinovaných družstiev žiakov učebných odborov elektromechanik - murár - inštalatér s názvom STAVIAME BUDÚCNOSŤ EMI 2019. "Zväz sa dlhodobo angažuje aj v systéme duálneho vzdelávania a snaží sa sprostredkovať komunikáciu medzi strednými školami a zamestnávateľmi. Súčasne poukazuje na výhody vstupu do systému duálneho vzdelávania a informuje o nich," uzavrel prezident ZSPS.