Vytlačiť

Pic TANSIRC

24. septembra 2019 sa prezident ZSPS Pavol Kováčik zúčastnil rokovania sociálnych partnerov stavebného priemyslu z Nemecka, Belgicka, Bulharska, Slovenska, Slovinska, Rumunska, Severného Macedónska, Poľska, Maďarska, Grécka.

Na stretnutí boli okrem iného prerokované aktuálne otázky sociálneho dialógu ako aj spolupráce sociálnych partnerov v oblasti vzdelávania a postavenia stavebníctva v rámci ekonomík jednotlivých krajín.

Súčasné a nadchádzajúce výzvy stavebného priemyslu spojené s transformáciou trhov práce, nedostatkom pracovných síl, digitalizáciou, ekologizáciou stavebníctva, atď. Je možné riešiť iba vtedy, ak  budú sociálni partneri zapojení do tripartitného rozhodovania v rámci národných ekonomík podporené zodpovedajúcim financovaním nových potrieb. Boli prerokované príklady úspešných národných projektov v oblasti podpory vzdelávania pracujúcich v stavebníctve a ich adaptácie na potreby stavebníctva 4.0.