Vytlačiť

prezident TN 04 2020

Vyjadrenie prezidenta Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska, Ing. Pavla Kováčika, PhD., MBA k obmedzeniu karantény na Slovensku v televíznych novinách Markíza z 14.4.2020

https://videoarchiv.markiza.sk/video/televizne-noviny/epizoda/28347-televizne-noviny/11-stavebnici-chcu-obmedzit-karantenu