Vytlačiť

Foto 1

Dňa 26. 5. 2020 sa uskutočnilo prvé stretnutie zasadnutia Odbornej hodnotiacej komisie na výber členov Rady Úradu pre verejné obstarávanie.

Členmi hodnotiacej komisie na výber členov Rady ÚVO sú:

Účelom zasadnutia bolo pripraviť na zverejnenie výzvu vrátane stanovenia hodnotiacich kritérií návrhov na kandidáta na člena Rady ÚVO. Výzva na predkladanie materiálov od potenciálnych uchádzačov na kandidátov do Rady ÚVO a taktiež podmienky a tému projektu, ktorý budú uchádzači vypracúvať budú zverejnené 1. júna 2020. Požadované materiály musia uchádzači doručiť do 22. júna 2020.

Rada ÚVO je druhostupňovým odvolacím orgánom Úradu pre verejné obstarávanie. Rada preskúmava rozhodnutia Úradu pre verejné obstarávanie, voči ktorým bolo podané odvolanie, ako aj rozhodnutia mimo odvolacieho konania. Členovia rady sú z externého odborného prostredia, vyberaní prostredníctvom verejného vypočutia a menovaní vládou SR.