Vytlačiť

safety first geared up start work t20 l1OEZw

Nový stavebný zákon by podľa vládneho programu mal byť pripravený za účasti odbornej verejnosti a predložený do Národnej rady (NR) SR v termíne najneskôr do októbra tohto roka.

 Bratislava 19. júna (TASR) – Urýchlené prijatie nového moderného stavebného zákona je jednou z podmienok úspešného rozvoja stavebníctva na Slovensku. Zhodli sa na tom Zväz stavebných podnikateľov Slovenska, Slovenská komora architektov a Slovenská komora stavebných inžinierov. Vítajú preto snahu vlády pripraviť nový stavebný zákon, ako je to deklarované v programovom vyhlásení vlády.

Nový stavebný zákon by podľa vládneho programu mal byť pripravený za účasti odbornej verejnosti a predložený do Národnej rady (NR) SR v termíne najneskôr do októbra tohto roka. Zväz spolu s oboma komorami zároveň poukázali na to, že je potrebné maximálne využiť návrhy, ktoré boli doteraz pripravené ich odbornými komisiami. Naďalej tak podporujú pokračovanie prípravy a spracovania zákona expertnou skupinou na Ministerstve dopravy a výstavby (MDV) SR na základe legislatívneho zámeru vlády.

Vedúci predstavitelia a experti Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska, Slovenskej komory architektov a Slovenskej komory stavebných inžinierov sa v stredu (17. 6.) stretli na pracovnom rokovaní k problematike nových stavebných predpisov, aktuálnej situácii v ich príprave a ďalšom postupe.

 

Prevzaté z https://www.teraz.sk/ekonomika/stavebni-podnikatelia-vitaju-snahu-vl/475137-clanok.html