Vytlačiť

Dopady pandémie koronavírusu a súvisiacich opatrení štátu proti jej šíreniu prehĺbili dlhodobo nepriaznivú situáciu v stavebníctve. Pokračujúci prepad stavebnej produkcie na Slovensku dosiahol v októbri 2020 už takmer 24 percent, čo bolo najviac od hospodárskej krízy začiatkom roka 2009 a zároveň aj v rámci Európskej únie.

Stavebná produkcia za desať mesiacov minulého roka medziročne klesla o 13 percent pri objeme viac ako štyri miliardy eur a ani vyhliadky pre nový rok nie sú perspektívne. Prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS) Pavol Kováčik v rozhovore pre portál Webnoviny.sk upozorňuje na možnosť straty desiatok tisíc pracovných miest v tomto odvetví.

Rok 2020 bol v znamení pandémie koronavírusu a jej dopadov na život a ekonomiku. Aký bol z hľadiska vplyvov na domáce stavebníctvo?

Pre slovenské stavebníctvo bude rok 2020 patriť k tým menej úspešným. Praktický celý rok sa niesol v medziročnom prepade, pričom v druhom polroku sa ešte zvýšil a slovenské stavebníctvo v septembri a októbri zaznamenalo najväčší medziročný prepad v rámci Európskej únie.

Začiatkom roka 2020 sa spojili dva nepriaznivé faktory, jednak samotná koronakríza a tiež parlamentné voľby a nástup novej vlády. Prvý rok novej vlády vždy priniesol v stavebníctve prepad verejných stavieb.

Pokles výkonov odvetvia má však dlhodobejšie príčiny. S čím súvisia?

Korene prepadu vo verejnom stavebníctve sú hlbšie a siahajú do rokov 2018 a 2019. Je spôsobený predovšetkým nižšou aktivitou verejných investorov v projektovej a inžinierskej príprave stavieb, najmä dopravných, ktorá nás dnes dobieha. Jednoducho štát v súčasnosti má v zásobe absolútny nedostatok projektov s potvrdeným financovaním pripravených na výstavbu.