Vytlačiť

„Máme obavu o udržateľnosť zazmluvnených cien,“ povedala štátna tajomníčka ministerstva Katarína Bruncková na stretnutí lídrov slovenského stavebníctva.

Pri náraste cien bude podľa nej potrebné komunikovať so stavebným sektorom a so zástupcami samospráv. „Aby sme boli pripravení reagovať pre prípad, ak sa naozaj stane, že bude stavebný sektor otrasený radikálnym a nečakaným zvyšovaním cien,“ dodala Bruncková na konferencii, ktorú zastrešuje CEEC Research.

Podľa posledných dát Štatistického úradu poskočila v apríli inflácia v stavebníctve medziročne o viac než 5 percent.

Zdražovanie zaregistrovali aj v Považskej cementárni Ladce. Jej generálny riaditeľ Anton Barcík skonštatoval, že cenové pohyby elektriny a nákladov v oblasti emisií sú prepojené a pripomenul vysoké ceny regulovaných poplatkov v cenách elektriny na Slovensku.

„Stavebníctvo bude v budúcnosti jednoznačne drahšie a všetci rozpočtári, ktorí budú pripravovať ceny, musia s týmto vplyvom z vonkajšieho prostredia počítať,“ povedal Barcík.

Ján Jakubov, člen predstavenstva Slovenskej komory stavebných inžinierov, si myslí, že nožnice sa otvárajú aj pri príprave stavieb. „Rozpočtári, ktorí pripravujú odhad ceny diela, vychádzajú z odporúčaných cenníkov za minuloročné obdobie (…) Vzhľadom na novú cenotvorbu, ktorá nastáva v súčasnosti, je ťažké odhadnúť túto cenu.  Navyše asi aj zhotoviteľom stavby bude veľmi ťažké realizovať zmluvný vzťah na pevnú cenu,“ povedal Jakubov.

Problém v cenách vidí aj Dalibor Novotný, riaditeľ a predseda predstavenstva spoločnosti Stavby mostov Slovakia. „Je to veľký problém, keď cena ocele vzrástla od decembra minulého roku o 30 – 40 percent. Dnes keď požiadam o cenovú ponuku, platí maximálne 30 dní. Pri dĺžke verejného obstarávania nadlimitnej zákazky 20 mesiacov asi vieme, akým spôsobom dnes tvoríme ceny,“ povedal Novotný.

Prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska Pavol Kováčik si myslí, že cenový nárast je bezprecedentný. Naznačil, že ho nie je možné kryť štandardnými zmluvnými nástrojmi. Upozornil vládu, aby sa tým zaoberala, pretože nejde iba o problém zmluvných vzťahov, ale aj plánovania investícií.

Podpredseda Úradu pre verejné obstarávanie Jaroslav Lexa upozornil, že na riešenie problémov s cenami dnes v zákone existujú nástroje. „Zákon roky umožňuje verejným obstarávateľom, aby si pripravili zmluvu takým spôsobom, aby vedela reflektovať aj na tieto cenové skoky, ktoré nastali,“ povedal Lexa.

Aj v zmluvách so staviteľmi sa zvykne pracovať aj s priebežným zohľadňovaním inflácie.

 

Prevzaté z https://e.dennikn.sk/minuta/2407836