Vytlačiť

Kováčik vyzdvihol pozitívne praktické skúsenosti tímu odborníkov zo Slovenska a Českej republiky pri úspešnej príprave dvoch PPP projektov na Slovensku a jedného v susednom Česku.

Bratislava 9. júna (TASR) – Zapojenie súkromného kapitálu do výstavby infraštruktúry je nevyhnutnosťou aj výzvou. Vyjadril sa tak prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS) Pavol Kováčik počas šiesteho samitu iniciatívy Trojmoria (Three Seas Initiative), na ktorom zastupoval Slovensko.

Kováčik na stretnutí iniciatívy poukazoval hlavne na problematiku viaczdrojového financovania a zapojenia súkromného kapitálu do infraštruktúrnych investícií, ako aj dobudovania plánovaných, ale chýbajúcich severojužných cestných a železničných prepojení v strednej Európe vrátane Slovenska. Na Slovensku sem napríklad patrí dobudovanie chýbajúcich úsekov diaľnice D3 alebo výstavba rýchlostnej cesty R4 "Via Carpatia" na východnom Slovensku.

"Nie len Slovensko, ale aj ďalšie štáty strednej a východnej Európy majú nedobudovanú základnú dopravnú infraštruktúru," podotkol Kováčik s tým, že investičný deficit na Slovensku limituje rozvojový potenciál menej rozvinutých regiónov stredného a východného Slovenska. Keďže len verejné zdroje zo štátneho rozpočtu a európskych fondov už v súčasnosti nestačia, zapojenie súkromného kapitálu do ďalšej výstavby dopravnej infraštruktúry nie len na Slovensku je podľa Kováčika nevyhnutné, a to formou projektov verejno-súkromného partnerstva (PPP).

Kováčik vyzdvihol pozitívne praktické skúsenosti tímu odborníkov zo Slovenska a Českej republiky pri úspešnej príprave dvoch PPP projektov na Slovensku a jedného v susednom Česku. "Urýchlená príprava a realizácia ďalších PPP projektov v krajinách iniciatívy implikačnými efektmi prinesie nové obchodné a podnikateľské príležitosti a prispeje k zlepšeniu kvality života v strednej a východnej Európe," uzavrel Kováčik.

Three Seas Initiative je neformálna organizácia krajín strednej a východnej Európy. Tvorí ju 12 členských štátov, ktoré sa nachádzajú medzi Baltským, Jadranským a Čiernym morom - Česká republika, Slovensko, Poľsko, Maďarsko, Rakúsko, Slovinsko, Chorvátsko, Litva, Lotyšsko, Estónsko, Bulharsko a Rumunsko. Prvý samit iniciatívy sa konal v auguste 2016 v chorvátskom Dubrovníku. Bolo v nej prijaté vyhlásenie o spolupráci v hospodárskych otázkach, najmä v oblasti energetiky, dopravy a komunikačnej infraštruktúry.

Prebrate z https://www.teraz.sk/ekonomika/stavebni-podnikatelia-zapojenie-sukro/555058-clanok.html