Vytlačiť

Sťažujú sa na dĺžku konania, nedostatočnú odbornosť stavebných úradov, duplicitu konaní a slabú digitalizáciu.

Zmeny stavebných zákonov navrhoval vicepremiér Štefan Holý (Sme rodina), do pripomienkového konania ich však po kritike zo strany obecných samospráv a mimovládnych organizácií a po poukazovaní na navrhovaný IT systém za desiatky miliónov eur bude predkladať nanovo.

Návrhy zamestnávateľských zväzov a obchodných komôr sú zverejnené na stránke americkej obchodnej komory, odporúčajú napríklad ústredný orgán, ktorý by odborne kvalifikoval stavebné úrady, zjednocoval ich stanoviská a rozhodoval o nich v konečnom stupni.

Žiadajú aj jednotný informačný systém, lepšie prepojenie konania o vplyvoch na životné prostredie, územného rozhodnutia a stavebného povolenia, presnú definíciu účastníkov konaní, zrušenie možnosti dodatočnej legalizácie čiernych stavieb s prechodným obdobím na stavby pred účinnosťou zákona a vyššie pokuty najmä pre občanov.

K výzve sa hlásia dva veľké zamestnávateľské zväzy AZZZ a RÚZ, ďalej Zväz stavebných podnikateľov Slovenska, ako aj americká, nemecká, rakúska, talianska, francúzska a švédska obchodná komora.