Vytlačiť

Vážení členovia ZSPS. Dovoľujem si Vás pozvať na volebné

36. Valné zhromaždenie
Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska,

ktoré sa uskutoční prezenčným spôsobom dňa:
20. (streda) októbra 2021 o 13,00 hod.

v Hoteli Tatra Bratislava
Námestie 1. mája 5, 811 06 Bratislava

Tomuto pozvaniu predchádzalo 9. rokovanie Prezídia ZSPS, ktoré dňa 24. septembra 2021 vyhodnotilo zväzové záujmy a v súlade so Stanovami ZSPS rozhodlo o uskutočnení 36. Valného zhromaždenia.

 

PROGRAM ROKOVANIA 36. VZ ZSPS
(príchod účastníkov už od 12,30 hod.)

I. Verejná časť rokovania:  Slovenské stavebníctvo v roku 2021 (13,00 hod.)
II. Vnútrozväzová časť rokovania (14,15 hod.)

  1. Hlasovanie o programe.
  2. Voľba komisie návrhovej a pre sčítanie hlasov a voľba overovateľa protokolu.
  3. Návrh zmien a doplnkov Stanov ZSPS.
  4. Správa o činnosti ZSPS od 35. VZ ZSPS.
  5. Správa o plnení uznesenia 35. VZ ZSPS.
  6. Správa o hospodárení ZSPS za uplynulé obdobie.
  7. Návrh hlavných úloh ZSPS na rok 2022
  8. Návrh rozpočtu ZSPS na rok 2022.
  9. Hlasovanie o správach, resp. návrhoch v bodoch 3 – 8.
  10. Ukončenie pracovnej časti 36. VZ ZSPS.

III. Záver rokovania 36. VZ ZSPS

S úctou

Ing. Pavol Kováčik, PhD., MBA
prezident ZSPS

Vážení členovia ZSPS.
Pretože organizácia online valného zhromaždenia si vyžaduje včasnú prípravu posielame návratku na vyplnenie. Prosím, aby ste návratku obratom vyplnili a e-mailom alebo poštou poslali na sekretariát ZSPS najneskôr do 14. októbra 2021.