Vytlačiť

Zdražovanie sa neskončí, kým bude vysoký dopyt, zhodujú sa odborníci a analytici

Ceny v stavebníctve v súčasnosti dosahujú rekordnú výšku, ktorú ovplyvňujú viaceré vonkajšie faktory. Vojnový konflikt na Ukrajine, nedostatok surovín na výrobu stavebných materiálov, vysoké ceny pohonných látok a energií sa prejavili na cenách, aké stavebníctvo za posledné roky nezažilo. Zároveň pretrvávajúci vysoký dopyt po nehnuteľnostiach naznačuje, že ceny v blízkom horizonte neklesnú.

Pavol Kováčik, ZSPS  

Na otázku, ako sa ceny odrazia u spotrebiteľov, žiaľ, aktuálne neviem odpovedať. Trh so stavebnými materiálmi sa v podstate zrútil a princípy cenotvorby na konkurenčnej báze nefungujú. Predpokladám však, že v budúcom roku by sa situácia mohla stabilizovať. Uvedené výrazne závisí predovšetkým od riešenia energetickej krízy Európskou úniou, od vývoja vojny na Ukrajine a od opatrení prijatých vládou SR na stabilizáciu verejných stavebných zákaziek.

Michal Lehuta, VÚB banka  

Stavebné materiály by mohli v najbližšom období naďalej dražieť, keďže stále nedošlo k zásadnejšej korekcii v cenách energetických komodít, ktoré sú pre mnohé stavebné materiály (napríklad kovy, asfalt, plasty, cement) vstupom. Keďže v druhom ...

Celý článok nájdete na https://www.trend.sk/trend-archiv/anketa-odbornikov-budu-ceny-stavebnych-materialov-nadalej-rast