ZSPS (Zväz stavebných podnikateľov Slovenska)

Prihláška FSS 2021

(*) Hviezdičkou sú označené povinné polia formulára, ktoré je potrebné vyplniť.
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid InputInvalid Input
Účasťou na podujatí dáva každý účastník konkludentný súhlas s použitím svojej podobizne, v propagačných materiáloch zväzu resp. na webových stránkach zväzu a to na dobu 10 rokov. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať pred uplynutím lehoty. Bližšie informácie o podmienkach spracúvania osobných údajov nájdete na našej webovej stránke www.zsps.sk v časti „Ochrana osobných údajov“.

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie