Vytlačiť

Členovia Dozornej rady ZSPS
vo volebnom období 2020-2024

zakopcan vasko kontakty duris
Martin Zákopčan
predseda DR ZSPS
Peter Vaško, DiS. Ing. Adrián Ďuriš, PhD. 
konateľ Ekonomický riaditeľ manažér pre inovácie a vzdelávanie v stavebníctve 
XENEX, s.r.o. HOCHTIEF SK s.r.o. VÚSI, spol. s r.o.
     
kontakty donic  kontakty ZsoltLukac01  
Ing. Ján Donič Ing. Zsolt Lukáč, PhD., EMBA   
Riaditeľ, spoločník a konateľ spoločník   
BOZPO, s.r.o.  ZEUS PB s.r.o.