EU projekty

GD4B Logo long SMALL 200PPI

Čelíme klimatickým núdzovým výzvam na dosiahnutie potrebnej miery renovácie budov na takmer nulovú úroveň. Investície do fondu budov zamerané na čistú energiu pomôžu prechodu na nízko uhlíkové hospodárstvo na Slovensku, v krajine, ktorá je blízko úplnej dekarbonizácii elektrickej energie, a v Českej republike má posunúť dekarbonizáciu ekonomiky na požadovanú úroveň do roku 2050.

Craft Edu Logo

Projekt Horizont 2020, ktorý zavádza národné systémy kvalifikácie a odbornej prípravy remeselníkov v Českej republike a rozšírenie ponuky odborných školení v oblasti efektívneho a hospodárneho využívania energie a obnoviteľných zdrojov energie na Slovensku, v Rakúsku a Bulharsku.

stav edu logo

Ciele projektu

Cieľom projektu StavEdu bolo vybudovať systém ďalšieho vzdelávania akvalifikácie pre remeselníkov a pracovníkov na stavbách v oblasti energetickej efektívnosti a využitia obnoviteľných zdrojov energie v budovách a zvýšiť odbornosť, kvalifikáciu remeselníkov, stavebných robotníkov, technikov a inštalatérov systémov a iných profesií, ktorí už pôsobia v praxi.

BUS image

Ciele projektu

Cieľom iniciatívy BUILD UP SKILLS - Slovakia je príprava podkladov pre národnú stratégiu zlepšenia odborného vzdelávania v oblasti stavebníctva so zameraním na odborníkov na stavenisku, tak aby bolo Slovensko schopné úspešne čeliť výzvam tzv. zelenej ekonomiky v sektore budov.

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie