Vytlačiť

Craft Edu Logo

Projekt Horizont 2020, ktorý zavádza národné systémy kvalifikácie a odbornej prípravy remeselníkov v Českej republike a rozšírenie ponuky odborných školení v oblasti efektívneho a hospodárneho využívania energie a obnoviteľných zdrojov energie na Slovensku, v Rakúsku a Bulharsku.

Ciele projektu

V nadväznosti na predchádzajúce projekty (BUILD UP SKILLS - Slovakia BUILD UP SKILLS - STAVEDU) projekt CraftEdu rozvíjal ciele stanovené v Cestovnej mape predovšetkým na Slovensku a v Českej republike. Projet CraftEdu čerpal z ukončených projektov BUS StavEdu (SR), Train-to-nZEB (CZ) a BUS CrossCraft (AT) a tiež projektov Fit-to-nZEB a NEWCOM.

Trvanie projektu: jún 2018 - november 2021
Koordinátor: SEVEn (CZ)
Partneri: VIAEUROPA (SK), Zväz stavebných podnikateľov Slovenska (SK), Svaz podnikatelu ve stavebnictví v České republice (CZ), Ústav vzdelávania a služieb (SK), SIEA (SK), Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství (CZ), ČVUT (CZ), ENEFFECT (BG), 17&4 Organisationsberatung (AT)

Projekt ponúka vzdelávacie programy pre ďalšie vzdelávanie a školenie remeselníkov a pracovníkov na stavbách v oblasti energetickej efektívnosti a využívania obnoviteľných zdrojov energie v budovách.

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska Vám ponúka účasť na bezplatných kurzoch zameraných na zvyšovanie kvalifikácie pre renováciu budov na nulový štandard v profesiách:

Študijné programy sú pripravené v rámci medzinárodného projektu CraftEdu, ktorý bol financovaný prostredníctvom európskeho programu Horizon 2020. Cieľom tohoto medzinárodného projektu bolo doplniť ponuku odborných školení v oblasti efektívneho a hospodárneho využívania energie a obnoviteľných zdrojov energie na Slovensku, v Čechách, v Rakúsku a Bulharsku. Za Slovensko na projekte participovala Slovenská inovačná a energetická agentúra,  Zväz stavebných podnikateľov Slovenska, Ústav vzdelávania a služieb a ViaEuropa Competence Centre.

Študijné programy boli vytvorené za účelom rozšírenia vedomostí a zručností remeselníkov v oblasti výstavby a renovácie budov do štandardu budov s takmer nulovou potrebou energie. Zámerom je najmä zlepšiť kvalitu ich práce, ktorá je pri zvýšených nárokoch na spotrebu energie v budovách kľúčová.

V prípade, že máte záujem zúčastniť sa jedného alebo viacerých online školiacich kurzov, viac informácií, ako aj inštrukcie k prihláseniu nájdete na tomto odkaze: https://database.craftedu.eu/sk

Po prihlásení a kliknutí na požadovaný kurz dostanete bližšie informácie o tom, ako ho absolvovať, ako aj prístup k ďalším vzdelávacím materiálom.

V prípade záujmu o účasť na prezenčných kurzoch, kontaktujte zodpovednú organizáciu, a to konkrétne:


Internetová stránka projektu: www.craftedu.eu

Prístup na školiace kurzy: https://database.craftedu.eu/sk

Článok v Eurostav 11/21: https://www.zsps.sk/web/index.php/aktivity-prezidenta-a-zvazu/17767-eurostav-11-21-forum-slovenskeho-stavebnictva-2021

Článok na pravda.sk: Komplexná obnova budov sa nezaobíde bez súkromných investícií

Prístup na stream z videokonferencie Požiadavky na stavebné profesie pri realizácii stratégie bezuhlíkovej Európy: https://www.youtube.com/watch?v=p0z9r1E1a1E&feature=youtu.be

Článok na teraz.sk: Projekt CraftEdu je určený na vzdelávanie v stavebných profesiách

Článok v časopise Eurostav: Energetická obnova budov potrebuje dobre vyškolených pracovníkov - EUROSTAV 03/2020

 

partneri

 

Dialog stakeholderov CraftEdu