Vytlačiť

BUS image

Ciele projektu

Cieľom iniciatívy BUILD UP SKILLS - Slovakia je príprava podkladov pre národnú stratégiu zlepšenia odborného vzdelávania v oblasti stavebníctva so zameraním na odborníkov na stavenisku, tak aby bolo Slovensko schopné úspešne čeliť výzvam tzv. zelenej ekonomiky v sektore budov.

Cieľové skupiny:

  • Zamestnanci stavebných firiem a ostatní pracovníci na stavbách (murári, montážnici okien, zhotovitelia tepelných izolácií a hydroizolácií, montážnici tieniacej techniky, omietkári/štukatéri, tesári a iní)
  • Pracovníci zabezpečujúci montáž technických zariadení budov/inštalatéri (so zameraním na vykurovaciu a chladiacu techniku, tepelné čerpadlá, fotovoltické články a solárne kolektory, svetelnú techniku a iné)
  • Pracovníci stavebného dozoru

Prvým realizovaným krokom je vypracovanie tzv. Status Quo analýzy, ktorá mapuje súčasný stav a situáciu v celoživotnom vzdelávaní v stavebníctve a energetike, identifikuje najlepšie príklady z praxe a naznačuje potreby a priority z hľadiska vzdelávania rôznych profesných skupín a odborníkov v danej oblasti v Slovenskej republike. Nasleduje ju momentálne pripravovaná tzv. cestovná mapa pre vzdelávanie a prípravu menovaných cieľových skupín odborníkov.

Trvanie projektu: 18 mesiacov (06/2012 - 12/2013) 
Program: Intelligent Energy - Europe (IEE)
Koordinátor: Zväz stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS)
Partneri: Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA), Technický a skúšobný ústav stavebný (TSÚS), Ústav vzdelávania a služieb (ÚVS), EkoFond
Internetová stránka: www.slovakia.buildupskills.eu

Príloha: