Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
Konferencie Jednotný digitálny trh a digitálna transformácia slovenských firiem - DSM Road Show apríl 2016

Pozvanka DSM Actual Vážení členovia RÚZ,

V prílohe mailu si Vám dovoľujeme zaslať pozvánku na sériu konferencií DSM Road Show venovanú témam Jednotný digitálny trh EÚ a Digitálna transformácia slovenských firiem, ktoré organizuje IT Asociácia Slovenska v spolupráci so zastúpením Európskej komisie na Slovensku pod záštitou Republikovej únie zamestnávateľov a Združenia podnikateľov Slovenska.

Dovoľujeme si upriamiť Vašu pozornosť na tieto témy, ktoré zásadným spôsobom zmenia európsky a aj slovenský trh ako aj podnikanie na všetkých úrovniach ako v priemysle tak aj v službách a to v celej Európskej únii a aj na Slovensku a to už v najbližších 4 rokoch.

Európska stratégia jednotného digitálneho trhu (DSM - Digital Single Market) je obrovskou príležitosťou pre slovenské firmy ľahko expandovať, vďaka zmenám ktoré čoskoro nastanú, na celoeurópske trhy s 500 miliónmi spotrebiteľov, ale súčasne kladie na podniky nemalé nároky.

Mário Lelovský, prezident IT Asociácie Slovenska (ITAS), uvádza: "Pre malé krajiny ako je Slovensko so svojou otvorenou ekonomikou je otváranie sa nových a veľkých trhov otázkou prežitia. Hrozbou tejto globalizácie je, že veľké firmy využijú svoju silu na ovládnutie aj zvyšných trhov, tak ako už teraz americké IT firmy obsadzujú európsky IT trh, ak nebudeme na to pripravení."

Európska komisia predstavila v máji 2015 podrobné plány na vybudovanie jednotného digitálneho trhu do roku 2020. Cieľom je odstrániť regulačné obmedzenia a vytvoriť z 28 vnútroštátnych trhov len jeden. Plne fungujúci jednotný digitálny trh by mohol priniesť do európskeho hospodárstva obrat 415 miliárd EUR ročne a vytvoriť stovky tisíc nových pracovných miest.

Pre slovenské firmy, ktoré chcú prežiť a vyťažiť z jednotného digitálneho trhu Európy maximum, je digitálna transformácia ich podnikania nevyhnutná.
Firmy by mali:
- intenzívne zavádzať nové produkty a služby ako súčasť inovácie ich biznisu.

- Spracovať si analýzu aké inovačné a digitálne technológie budú potrebovať pre svoj rast v podmienkach DSM.

- Urýchlene pracovať na zvýšení digitálnych znalostí a schopností svojich pracovníkov.

- Myslieť globálne, inovatívne a digitálne a prehodnotiť svoj aktuálny biznis model.

Ako vlastne jednotný digitálny trh EÚ zasiahne Slovensko, čo konkrétne je digitálna transformácia podnikov, ako to všetko súvisí so Smart Industry – Industry 4.0 (štvrtou priemyselnou revolúciou) a aké kroky musia slovenské firmy a podniky zrealizovať aby túto šanciu nepremeškali, ale aj ako im vedia v tom štát a rôzne agentúry pomôcť, o tom je práve DSM Road Show Slovensko v apríli 2016.

Majitelia a riaditelia slovenských firiem, nepremeškajte svoju šancu, príďte a buďte na DSM v roku 2020 pripravení!
P.S. Toto musíte zažiť na vlastnej koži, a preto neposielajte svojich IT-čkárov alebo iných manažérov – Vy sami sa musíte rozhodnúť či je digitálna budúcnosť aj Vašou budúcnosťou. Účasť majiteľov a riaditeľov firiem je zdarma.

www.dsmroadshow.sk

IT Asociácia Slovenska
Republiková únia zamestnávateľov
Združenie podnikateľov Slovenska
Zastúpenie EK na Slovensku

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline