Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
Pozvánka TUKE- akreditované školenie inštalatérov fotovoltických systémov v Košiciach

Dávam Vám do pozornosti možnosť absolvovania vzdelávacieho programu "Inštalácia fotovoltických systémov" vo vzdelávacej inštitúcii Technická univerzita v Košiciach, fakulta BERG. Najbližší termín školenia je plánovaný na 5.5.- 6.5.2016 (štvrtok+piatok). Termín je už oficiálne nahlásený na ministerstve hospodárstva SR (skúšobná komisia).

Využiť dotáciu na zariadenie z obnoviteľných zdrojov energie pre rodinné domy z operačného programu Kvalita životného prostredia bude môcť len tá domácnosť, ktorej inštaláciu bude realizovať inštalatér s osvedčením!!!

Z tohto dôvodu by som Vás chcela poprosiť o spätnú väzbu a v prípade záujmu o uvedený termín školenia o zaslanie záväzného prihlásenia sa na e-mailovú adresu čo najskôr:
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Na základe záväzného prihlásenia sa Vám bude vystavená faktúra. Registrácia účastníka je potvrdená uhradením poplatku za školenie. Poplatok je možné uhradiť LEN BANKOVÝM PREVODOM! Úhradu poplatku odporúčame vykonať čo najskôr, nakoľko zoznam účastníkov je potrebné nahlasovať na ministerstvo hospodárstva SR.

Aktuálny účastnícky poplatok je 220€/osoba.
Cena zahŕňa:
- dvojdňové školenie,
- učebné materiály,
- občerstvenie počas celého trvania školenia,
- 2x teplý obed,
- wifi,
- preskúšanie a vydanie certifikátu po úspešnom absolvovaní skúšky (certifikát sa vydáva na meno fyzickej osoby, nie na firmu).
Rovnako by sme Vás chceli informovať, že v prípade viacerých účastníkov z jednej spoločnosti Vám vieme poskytnúť zľavu z účastníckeho poplatku.

Podmienky účasti (v prípade nejasností nás kontaktujte):
1. Preukázanie požadovaného vzdelania, resp. doklad o skončení
- stredného odborného vzdelania technického zamerania,
- úplného stredného odborného vzdelania technického zamerania,
- úplného stredného odborného vzdelania s pomaturitným štúdiom technického zamerania, alebo
- vysokoškolského vzdelania v technickom študijnom odbore.
2. Odborná prax
- doklad o vykonaní minimálne ročnej odbornej praxe v energetike, príp. čestné vyhlásenie o odbornej praxi v prípade, ak zamestnávateľ zanikol

Školenie prebieha v rozsahu podľa vyhlášky MHSR č. 133/2012 Z. z., ktorou sa ustanovuje rozsah odbornej prípravy, rozsah skúšky, podrobnosti o zriaďovaní a činnosti skúšobných komisií a obsah osvedčenia pre inštalatérov.
http://www.zakonypreludi.sk/zz/2012-133

Informácie o akreditácii vzdelávacieho programu:
http://isdv.iedu.sk/CourseDetail.aspx?moduleId=26692

Bližšie informácie o školení nájdete taktiež na stránke:
http://centrum-oze.webnode.sk/news/skolenie-instalater-fotovoltickych-systemov/

V prípade potreby nás kontaktujte:

Tomčejová Jana: 0915 317 529, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Tauš Peter: 0904 295 272, 055/602 2840, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline