Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
Slovensko - maďarské podnikateľské fórum

Bratislavská regionálna komora SOPK si Vás dovoľujeme opätovne pozvať na Slovensko - maďarské podnikateľské fórum, ktoré sa uskutoční 25. mája 2016 od 10.00 hod v priestoroch našej komory na Jašíkovej 6 (budova Kerametalu).

Fórum je organizované pri príležitosti prijatia podnikateľskej misie z Budapeštianskej obchodnej a priemyselnej komory na našej BRK. Počas podujatia naší hostia z partnerskej komory budú prezentovať svoje podnikateľské prostredie a možnosti rozšírenia hospodárskej spolupráce. Po plenárnej časti a podaní obeda, budú prebiehať B2B rokovania medzi jednotlivými firmami podľa časového harmonogramu, ktorý Vám bude vopred zaslaný.
V prílohách je zoznam maďarských firiem, ktoré sa na podujatí zúčastnia, ako aj prihláška na fórum.

Uzávierka prihlášok je 23.mája 2016


Ing.Vladislav Oros, Senior Consultant, Dept. of Foreign Relations

Bratislava Regional Chamber SCCI, Jasikova 6, 82673 Bratislava, SLOVAKIA

Tel: +421 2 4829 1534, Mobil: +421 904 252 677, Fax: +421 2 4829 1260, web: http://www.basopk.sk

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline