Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
Trestnoprávna zodpovednosť právnických osôb

Vážení podnikatelia.

*Nový zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb nadobudne účinnosť 1. júla 2016. Týka sa aj Vás*.

Predmetom zákona je najmä úprava trestnej zodpovednosti právnických osôb ako takej, druhov trestov ukladaných právnickým osobám za spáchané trestné činy a osobitosti trestného konania proti právnickým osobám.

Bratislavská regionálna komora Vás srdečne pozýva na seminár: Trestnoprávna zodpovednosť právnických osôb, ktorý sa bude konať dňa 15. júna 2016.


Mgr.Daniela Grznárik, vedúca ekonomicko-právneho oddelenia, manažérka Platformy Žena v podnikaní

Bratislavská regionálna komora SOPK, Jašíkova 6, 826 73 Bratislava, tel: 02 48291297, fax: 02 48291260, http://www.basopk.sk

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline