Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
Pozvánka na bezplatný seminár:Obaly a neobalové výrobky od A po Z

Bratislavská regionálna komora SOPK a spoločnosť NATUR-PACK, a.s.
 si Vás dovoľujú pozvať na SEMINÁR K ZÁKONU O ODPADOCH NA TÉMU:

OBALY A NEOBALOVÉ VÝROBKY OD A po Z

Seminár je zameraný na základné povinnosti vyplývajúce z nového zákona o odpadoch vo vzťahu k obalom a vo vzťahu k novovzniknutým neobalovým výrobkom.

Seminár je najúspešnejším zo seminárov, ktoré spoločnosť NATUR-PACK pravidelne ponúka svojim klientom i ďalším záujemcom.

21.jún 2016 – od 9:00 – cca 11:00
 BC Kerametal,


Bratislavská regionálna komora SOPK, Jašíkova 6, 826 73 Bratislava,

Účastnícky poplatok: BEZPLATNE ( Prihlasovací kód workshopu: 160621 )

Elektronická prihláška

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline