Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
Seminár: PODNIKANIE V NEMECKU A S TÝM SÚVISIACA PROBLEMATIKA

Vážení podnikatelia,

pozývame Vás na konzultačný deň s právnou zástupkyňou zo SRN Dr. Marcellou Pawelka na tému:

PODNIKANIE V NEMECKU A S TÝM SÚVISIACA PROBLEMATIKA

Termín: 7.jún 2017 od 12.00 hod.

Miesto: BC Kerametal, Jašíkova 6, Bratislava

Bližšie informácie: http://ba.sopk.sk/view.php?cisloclanku=2017050504

Elektronická prihláška (kód 20170607): http://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dHQ5X2xxRFNHSlJfUS1CVHNHbkVhWFE6MQ

OSTATNÉ PRIPRAVOVANÉ VZDELÁVACIE AKTIVITY:

25.mája 2017 – Klub Platformy Žena v podnikaní:

AKO PREMENIŤ SVOJE AKTIVITY NA FINANCIE

Bližšie informácie: http://ba.sopk.sk/view.php?cisloclanku=2017050501

6.júna 2017 – AKO ZA 5 MINÚT POVEDAŤ, ČO ROBÍ NAŠA FIRMA, ORGANIZÁCIA, VY...

Bližšie informácie: http://ba.sopk.sk/view.php?cisloclanku=2017050503

13.júna 2017 – SEMINÁR ELEKTRONICKÉ SCHRÁNKY PRÁVNICKÝCH OSÔB

Bližšie informácie: http://ba.sopk.sk/view.php?cisloclanku=2017051202

 

Sledujte nás aj na FACEBOOKU

Bratislavská regionálna komora SOPK: https://www.facebook.com/ba.sopk.sk/

Platforma Žena v podnikaní: https://www.facebook.com/Zenavpodnikani/

 

 

sekretariát BRK SOPK

Všetky aktivity SOPK sú uvedené na:
http://www.basopk.sk
===================================
Kontakt:
---------
Bratislavská regionálna komora SOPK
Jašíková 6
82673 Bratislava
================
tel: 02/48291257
fax: 02/48291260
http://www.basopk.sk

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline