Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
[seminár] STAVBYVEDÚCI (zľava 15%)

Členovia ZSPS majú zľavu 15 %

stavbyveduci

 STAVEBNÉ ZÁKAZKY A PROJEKTY SÚ ČORAZ ZLOŽITEJŠIE.
STE NA TO PRIPRAVENÍ?

Kto je zodpovedný za dodržanie technických požiadaviek? 

Ako riadiť stavbu kompetentnejšie, kvalitnejšie a bezpečnejšie? 

Aké sú najnovšie trendy v oblasti digitalizácie a virtualizácie? ​

 

ŽIADNE OMÁČKY! 
 praktické skúsenosti ► legislatívne požiadavky ►reálne problémy

To, s čím sa stavbyvedúci stretáva každý deň.

Prihláste sa na odborný seminár STAVBYVEDÚCI  so  zľavou 15%

 

27/02/2020   12/03/2020


Vďaka kvalitnej príprave zvládnete skúšku odbornej spôsobilosti pre stavbyvedúcich a stavebný dozor ľavou zadnou.

 

Prečo sa na seminár oplatí ísť a čo sa dozviete?

  • Ako zodpovedať za vedenie uskutočňovania stavby a za dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu.
  • Aké sú špecifická bezpečnostných rizík výstavby, prevencia prostredníctvom návrhu, minimálne bezpečnostné a zdravotné požiadavky na stavenisko a na poskytovanie a používanie OOPP, koordinácia bezpečnosti na stavenisku.
  • Ako zabezpečiť kvalitu pri verejných prácach, kontrola kvality pri betonárskych procesoch – konkrétne poznatky a skúsenosti z praxe.
  • Nástroje a technológie zvyšujúce efektívnosť činností súvisiacich s plánovaním, riadením a kontrolou stavebného procesu.  ..viac o seminári

 

Prihláška

 

 

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline