Vytlačiť

nl banner
 
Vážená pani, vážený pán,
 
v protipožiarnej ochrane budov sa neustále niečo deje a mení, a akákoľvek nevedomosť Vás môže prísť draho. Nechce sa Vám zháňať informácie a žiť v strese, či máte všetko v poriadku? Prihláste sa na praktickú konferenciu, kde sa pohodlne v jednom dni dozviete všetko podstatné o novinkách a požiadavkách pre rok 2021. Poprední odborníci Vás upozornia na všetky riziká a zmeny, či už ide o hasiace prístroje, únikové cesty, evakuačné plány či elektromobilitu. Získajte kľud a istotu, že postupujete bezpečne!
 

2. CELOSLOVENSKÁ ODBORNÁ KONFERENCIA

PROTIPOŽIARNA OCHRANA BUDOV 2021

Kedy a kde: Bratislava 15. októbra 2020

Chcem sa prihlásiť so zľavou

Členovia ZSPS majú zľavu z účastníckeho poplatku!

Konferencia Vám prinesie kompletné návody pre rok 2021:

Najnovšie trendy v požiarnej bezpečnosti stavieb
Čo sa aktuálne mení v podmienkach prevádzkovania hasiacich prístrojov
Prípadové štúdie z praxe: Evakuácia a jej modelovanie
Návody: Únikové cesty a udržiavanie ich prevádzkyschopnosti
Horúca téma: Elektromobilita z hľadiska požiarnej bezpečnosti
Pozor na drevo: Materiály na drevostavby verzus požiarne predpisy
Inovatívné systémy pre požiarnu bezpečnosť stavieb


Konkrétne informácie prinesú a Vaše otázky zodpovedia:

Ivan Reho, prezídium Prezídium Hasičského a záchranného zboru MV SR
Martin Lopušniak, Technická univerzita Košice
Juliana Michaláčová, HEURA - Komplexná správa budov, služby property a FM
Anna Danihelová, Technická univerzita Zvolen
František Gilian, Asociácia pasívnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky
Zuzana Straková, Slovenská technická univerzita v Bratislave
a ďalší...

Konferenciu pre Vás organizuje VYDAVATEĽSTVO EUROSTAV s podporou SKSI, ZSPS, APPO

Ďalšie informácie nájdete na našej webovej stránke.