Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
[smekonferencie.sk] SMART CITY SUMMIT: SME na ceste k Smart Cities

SCS22 web

Smart Cities Klub a denník SME pripravujú prvý ročník spoločnej konferencie, ktorá je pokračovaním 7. ročníka konferencie Slovensko na ceste k Smart Cities a 3. ročníka Smart City Summitu.

31.5.2022 od 9:00 - 16:00

AC Hotel Bratislava Old Town

Smart riešenia pre každé mesto

Mestá na Slovensku cítia nedostatok riešení pre Smart Cities. Jednou z príčin je aj slabší ekosystém inovácií a nedostatočná podpora samotných miest pri tvorbe trhu s inováciami. Práve mestá môžu čerpať z inovácií, s ktorými prichádzajú malé a stredné podniky, prípadne inovatívne startupy. Cieľom konferencie je ponúknuť námety, ako situáciu zlepšiť. Predstavíme firmy, ktoré už dnes mestám ponúkajú zaujímavé riešenia a zároveň mestá, ktoré už s inováciami začali aktívne pracovať. Ukážeme aj na osvedčené zahraničné prístupy a ich konkrétne skúsenosti vyspelých miest a regiónov.

Inteligentné mestské štvrte

Aké sú moderné trendy v mestskom developmente? Ako vytvoriť inteligentnú a kvalitnú mestskú štvrť s kvalitným verejným priestorom a dobrou kvalitou života pre obyvateľov? Na dobrých príkladoch spolupráce mesta a developera (v zahraničí aj na Slovensku) ukážeme, prečo je dôležitá spolupráca oboch partnerov. Smart mesto nie sú iba špičkové technológie, vyžaduje od mesta aj koncepčný prístup a profesionálny manažment, schopný zosúladiť rozvojové plány mesta s územným plánovaním.
Tvorba inteligentných mestských štvrtí je významným prvkom akcelerácie inovácií. Ponúka príležitosť pre projektové a stavebné inovácie, od znižovanie uhlíkovej stopy, cez energetickú efektívnosť, smart budovy a mobilitu až po kvalitný verejný priestor, inklúziu a podporu lokálnych komunít. Zároveň je priestorom pre uplatnenie digitalizácie a IoT.

Financie pre udržateľnosť

Inovácie a smart riešenia v mestách ponúkajú spôsoby, ako zlepšovať životné prostredie v mestách a znižovať ich uhlíkovú stopu. Integrované územné stratégie sú nástrojom pre udržateľný rozvoj miest i regiónov a sú základom pre efektívne čerpanie financií. Aké možnosti poskytujú európske štrukturálne a investičné fondy a Plánu obnovy? Ako efektívne obstarávať inovácie a ekoinovácie, aby mestá a regióny využili dostupné finančné zdroje?

https://youtu.be/-u7D_Ij8b20

Vstup na konferenciu bude umožnený osobám v režime základ.

Nemôžete sa konferencie zúčastniť osobne? Pre nás to nie je prekážka. Konferenciu môžete sledovať online, klásť spíkrom otázky cez slido a neprídete tak o žiadne dôležité informácie.

REGISTRÁCIA

  • Účasť bez videozáznamu – 119 EUR bez DPH
  • Účasť s videozáznamom – 137 EUR bez DPH

 Ďalšie informácie ako aj registráciu nájdete na nasledovnom odkaze: https://smekonferencie.sk/podujatie/smart-city-summit-sme-na-ceste-k-smart-cities/

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu programu konferencie.

 

 

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Fakturačné údaje
IČO: 00683973
DIČ: 2020835410
IČ DPH: SK2020835410
č. ú.: SK93 0200 0000 0000 0933 8112

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline