Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
[konferencia] Spoznajte novinky z legislatívy pracovného práva

Banner 800x418 Pracovne pravo 2023

Čo je nové v Zákonníku práce? Ako sa zmenila legislatíva po poslednej novele, ktorá nadobudla účinnosť k 1.1.2023? Na tieto a ďalšie otázky  23. a 24. marca 2023 prídu odpovedať samotní tvorcovia legislatívy a viacerí odborníci z praxe. Všetko pod gesciou  IV. ročníka EPI konferencie Pracovné právo.

Obsahové zameranie konferencie sa bude aj tento rok orientovať na témy, ktoré v oblasti pracovného práva rezonujú najviac. Jednou z hlavných oblastí je práca z domácnosti a jej aktuálne výzvy. Významný čas bude venovaný aj  odmeňovaniu pracovnoprávnych vzťahov. Nazrieme tiež na novinky vo svete pracovného práva a nové trendy na pracovnom trhu v roku 2023.

EPI konferenciu otvorí Soňa Filípková z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktoré zároveň poskytlo nad EPI konferenciou záštitu spoločne s Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Počas 2 dní vystúpia 9 prednášajúci s mnohými zaujímavými príspevkami. Predstavia sa zástupcovia zamestnávateľov (APZD) a zamestnancov (OZ KOVO), experti z praxe, z právnej aj analytickej oblasti. Prítomní budú aj zástupcovia príslušných úradov, ktorí sa priamo podieľali na tvorbe novej legislatívy. Jozef Toman  predstaví systematický prehľad najnovších a plánovaných zmien z pohľadu zákonodarcu na rok 2023. Lucia Sabová Danková z Národného inšpektorátu práce sa bude venovať zmenám na pracovnom trhu z pohľadu kontrolných orgánov.

foto do článku

Počas oboch dní získajú účastníci možnosť opýtať sa na otázky, ktoré ich zaujímajú v rámci panelových diskusií. EPI konferencie sú zárukou vysokej odbornosti so zastúpením najvyšších predstaviteľov ministerstiev a príslušných zväzov a odborníkov zo špecifických oblastí práva. Viac informácií o konferencii, ktorej partnerom je aj Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je dostupných na: https://konferencie.profivzdelavanie.sk/2023/pracovne-pravo/.

Členovia ZSPS majú 15% zľavu z poplatku.

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline