Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
[konferencia] Stretnutie lídrov slovenského stavebníctva 2023

SLSS 1005525 ZSPS

CEEC Research vás pozýva na kľúčové stretnutie vrcholných predstaviteľov vlády a riaditeľov stavebných, projektových a developerských spoločností Slovenskej republiky

 

STRETNUTIE LÍDROV SLOVENSKÉHO STAVEBNÍCTVA 2023

11. 5. 2023 od 9.00, kongresová sála hotel Radisson Blu Carlton v Bratislave

 

PANEL POZVANÝCH DISKUTUJÚCICH

PANEL 1 - PLÁNY VÝSTAVBY DOPRAVNEJ INFRAŠTRUKTÚRY NA SLOVENSKU

DOLEŽAL Andrej, minister dopravy a výstavby Slovenskej republiky

KUBOVIČ Peter, predseda Úradu pre verejné obstarávanie

HAVRILA Miloslav, generálny riaditeľ Železnice Slovenskej republiky

ŠINÁLY Róbert, viceprezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska

KOHOUT Pavel, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ, Považská cementáreň, a.s.

PANEL 2 - LEGISLATÍVNA STRATÉGIA VLÁDY A BUDÚCNOST PRE SLOVENSKÉ STAVEBNÍCTVO

HOLÝ Štefan, podpredseda vlády Slovenskej republiky

HALUŠ Martin, riaditeľ Útvaru hodnoty za peniaze Ministerstva financií SR

JACKO Vladimír, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva, Národná diaľničná spoločnosť a.s.

MATEJ Ondrej, riaditeľ Inštitútu pre dopravu a hospodárstvo

NOGA Martin, business director SK a ČR First information systems, s.r.o.

 

PROGRAM

PANEL 1 Plány výstavby dopravnej infraštruktúry na Slovensku

08:00 - 09:00 Registrácia účastníkov

09:00 - 09:10 Privítanie a úvodné slovo ministra dopravy Slovenskej republiky

09:10 - 09:20 Situácia v stavebníctve – výsledky Polročnej analýzy slovenského stavebníctva 2023

09:20 - 09:40 Kľúčové investície a plnenie harmonogramu rozvoja cestnej a železničnej dopravy

09:40 - 10:00 Podpora stavebníctva pomocou verejných zákaziek a novela zákona o verejnom obstarávaní

10:00 - 10:20 Zvyšovanie cien stavebných materiálov a dopady na verejné zákazky

10:20 - 10:30 Diskusia

10:30 - 10:50 Coffee break

PANEL 2 Legislatívna stratégia vlády a budúcnosť pre slovenské stavebníctvo

10:50 - 11:00 Úvodné slovo druhého bloku od podpredsedu vlády Slovenskej republiky

11:00 - 11:15 Investičná stratégia štátu a kľúčové zmeny v oblasti legislatívy v roku 2023

11:15 - 11:20 Výhľad vývoja cien energií a plnenie podpory firiem v tejto oblasti Štátna podpora nájomného bývania a zapojenie súkromných investícií

11:20 - 11:35 Vývoj digitalizácie slovenského stavebníctva a digitalizácie stavebného konania

11:35 - 11:50 Aktuálna situácia z pohľadu kľúčových zástupcov stavebných a projektových firiem

11:50 - 12:00 Diskusia

12:00 - 14:00 Networkingový obed a neformálna diskusia

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
(02) 436 332 63

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline